Digwyddiadau Lles y Gaeaf

Mae sefydliadau cyngor a chymorth o bob rhan o Geredigion yn dod at ei gilydd yn lleol i chi! Ymunwch â ni i weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi. O sut i arbed ynni ac arian, cyllidebu i fyw’n iach. Yn dod i chi mae Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Age Cymru...

Wythnos #byddaf (20-24 Tachwedd 2023)

Dathliad blynyddol o’r gwaith y mae pobl ifanc, Llysgenhadon #iwill, Hyrwyddwyr, a phartneriaid yn arwain i fyny ac i lawr y DU. Mae eleni yn nodi 10 mlynedd o Fudiad #iwill. Mae wythnos #byddaf yn gyfle gwych i hyrwyddo’r rolau y gall pobl ifanc eu chwarae i ddod â...
Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Profiadau eithrio digidol Mae’r defnydd o dechnoleg ddigidol ar draws cymdeithas a’n gwasanaethau cyhoeddus wedi cyflymu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae hyn wedi creu rhwystrau i bobl hŷn nad ydynt ar-lein wrth geisio cael gafael ar wasanaethau a...