Ochr i Ochr Cymru

Os ydych chi’n arweinydd grŵp cymunedol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu grŵp newydd, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am Cymru Ochr yn Ochr. Rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer cyllid cymorth cymheiriaid, hyfforddiant,...
Ymunwch â sesiwn cyngor ariannu am y Gronfa Dreftadaeth

Ymunwch â sesiwn cyngor ariannu am y Gronfa Dreftadaeth

Ydych chi’n rhan o sefydliad dielw neu gymunedol sy’n gweithio yng Nghymru? Ydych chi’n chwilio am arian ar gyfer prosiect newydd? Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhoi grantiau rhwng £3,000 a £5miliwn ar gyfer prosiectau newydd...
Ar Agor – Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Ar Agor – Cronfa Gwaddol Dr Dewi Davies

Mae’r gronfa hon bellach ar agor i grwpiau ac unigolion. Y dyddiad cau yw 5ed Gorffennaf 2021. Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan gynnwys tlodi tanwydd a...
Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Help i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y cylch Cynhwysiant Gweithredol newydd. Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd,...