Gwella’r Gofrestr Elusennau

Gwella’r Gofrestr Elusennau

Mae’r Gofrestr Elusennau yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu pobl i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch pa elusennau i’w cefnogi. Gallwch ei ddefnyddio i wirio’r 170,000 o elusennau sydd wedi’u cofrestru, lawrlwytho data ar gyfer ymchwil,...
Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

A ydych yn arweinydd cymunedol neu rwydwaith? A fyddech yn cael budd o dderbyn y negeseuon diweddaraf am COVID-19, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am frechlynnau, yn uniongyrchol i’ch ffôn symudol ac yn barod i’w hanfon i’ch rhwydwaith? ...