Lansio Cynllun Cymunedau’n Cyfrif!

Lansio Cynllun Cymunedau’n Cyfrif!

Rydym yn falch i gyhoeddi lansiad ein cynllun newydd, Cyfumynedau’n Cyfrif! Mae hwn yn gyfle unigryw i grwpiau a mentrau cymdeithasol sy’n gweithgard yn Ceredigion gael cymorth ariannol i drefnu gweithgareddau i wella sgiliau rhifedd o fewn eu cymuned Pam...