Haf o Hwyl 2022

Haf o Hwyl 2022

Ydych chi’n cynnal grŵp neu fudiad ieuenctid? Gallwch wneud cais am arian i ddarparu gweithgareddau am ddim i bobl ifanc 0-25. Nod y gweithgareddau yw cefnogi cyfleoedd cymdeithasol, diwylliannol a chwaraeon. I wneud cais, cysylltwch â...
Cynllun Grant Cynnal y Card

Cynllun Grant Cynnal y Card

A oes gyda chi unrhyw syniadau ar gyfer cronfa grant LEADER sydd gan Cynnal y Cardi ar hyn o bryd? Mae’r cyfres o ddyddiadau ar gyfer cyflwyno ceisiadau wedi’i hymestyn, a’r olaf yw 25ain Gorffennaf 2022. Gall y grant gynnig cyllid refeniw rhwng £1,000 a...
Cronfa Waddol Dr. Dewi Davies

Cronfa Waddol Dr. Dewi Davies

Mae’r rhaglen yma ar agor i geisiadau Mae’r gronfa hon bellach ar agor. Y dyddiad cau yw 14 Mehefin am 12pm (canol dydd) Mae Cronfa Waddol Dr Dewi Davies yn rhoi cymorth i’r canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac ynysu gan...
Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Cyllid gan Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru i gefnogi sefydliadau a arweinir gan y gymuned. Ar ôl cyflwyno cynllun peilot llwyddiannus, mae Comic Relief wedi cadarnhau rownd newydd o gyllid i ariannu gweithredu a arweinir gan y gymuned gan sicrhau newid...