Cyfle ariannu newydd i’ch sefydliad

Cyfle ariannu newydd i’ch sefydliad

Mae’r tîm yn CAVO yn awyddus i gefnogi eich sefydliad gyda syniadau am ariannu drwy gydol 2022, felly rydym wedi partneru ag easyfundraising i roi’r gallu i chi i ennill arian am ddim drwy siopa ar-lein Sut mae’n gweithio? Mae easyfundraising yn...

Anhawster y Gaeaf

Nod y Prosiect Anhawster y Gaeaf, ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw cefnogi’r rhai sy’n cael eu rhyddhau o ysbyty ac yn cael trafferth gyda defnydd digidol yng Nghymru. Mae gennym gronfa fach ar gael i fudiadau cymorth yn y drydydd sector. Gall...
Ychydig yn Helpu

Ychydig yn Helpu

Mae Tesco yn gwahardd Dydd Llun Glas, a adwaenir yn draddodiadol fel diwrnod mwyaf digalon y flwyddyn, drwy lansio ymgyrch i roi hwb i 60 o elusennau a phrosiectau cymunedol. Dros y tair wythnos nesaf, rydym yn galw am geisiadau gan grwpiau ledled y DU a allai elwa o...
Cyllid StreetGames Newydd

Cyllid StreetGames Newydd

Nid oes cyfieithiad Cymraeg o’r erthygl hon ar gael StreetGames have this week launched a new funding opportunity for organisations in Wales – aimed at providing NEW Doorstep Sport and Us Girls sites in underserved communities. Organisations will be able to...
Cronfa i Gymru

Cronfa i Gymru

Cronfa waddol gymunedol genedlaethol yw Cronfa i Gymru sy’n cael ei rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae’n hyrwyddiad dyngarol ac yn rhaglen creu grantiau sy’n codi arian oddi wrth bobl a sefydliadau ledled Cymru, y DU a thramor sydd eisiau ‘rhoi’n...
Cronfa’r Jiwbilî Platinwm

Cronfa’r Jiwbilî Platinwm

Mae’r Jiwbilî Platinwm yn dathlu 70 mlynedd o deyrnasiad Ei Mawrhydi Y Frenhines ac i nodi’r achlysur hwn, bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu 70 o brosiectau ledled y DU. Dyddiad Cau: 15/12/21Darllen mwy  ar Cyllido...