Prosiect Cymunendau Cefnogol CAVO

Mae’r Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) sy’n torri tir newydd, a ‘Cymru Iachach’, cynllun 10 mlynedd Llywodraeth Cymru, yn nodi uchelgais ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol integredig ac ataliol yng Nghymru. Nod y ddau yw sicrhau bod...

Crynodeb Ariannu

15/8/22 LGBT+ Futures: Equity Fund Cronfa sy wedi’u targedu ar 5 maes blaenoriaeth: Pobl Drawsrywiol ac Anneuaidd; Y rhai sy’n wynebu anghyfiawnder hiliol; Pobl fyddar a/neu anabl; Pobl hŷn; a Merched Lesbiaidd, Deurywiol a Thraws+. Bydd grantiau ar gael...