GWEITHIWR CEFNOGI TEULUOED, CANOLFAN DEULUOL TREGARON

GWEITHIWR CEFNOGI TEULUOED, CANOLFAN DEULUOL TREGARON

Yng Nghanolfan Deuluol Tregaron10 awr yr wythnos£4954 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)Rhaid bod ar gael dydd Mawrth/Mercher/Dydd Iau. Cymhwyster perthnasol mewn gofal plant, NVQ/FfCCh Lefel 3 (neu cyfateb) a phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd. I gael pecyn...
Gweinyddwr Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau – Ceredigion

Gweinyddwr Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau – Ceredigion

Nad oes cyfieithiad ar gael ar gyfer yr hysbyseb swydd yma. Location:      Aberystwyth – 3 days per week, Cardigan – 2 days per week. Covering work for the whole of Dyfed. Willingness to drive for training is essential.  Type:             Fulltime...
Swyddog Maes Dyffryn Teifi, Menter Gorllewin Sir Gâr

Swyddog Digidol, Menter Gorllewin Sir Gâr

– TROSOLWG Rydym yn chwilio am Swyddog Digidol i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith gyda sgiliau cyfrifiadurol ac i geisio am waith. Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr Cyflog: £22,183 i £25,991 Dyddiad Cau: 15/02/2022 (11 diwrnod) Amser Cau: 09:00:00...
Rheolwr Gwasanaethau Cwnsela – Area 43

Rheolwr Gwasanaethau Cwnsela – Area 43

I gydlynu a rheoli darpariaeth Gwasanaethau Cwnsela Area 43 a’i dîm o gwnselwyr cymwys, a chymryd rôl arweiniol wrth sicrhau bod gan bobl ifanc fynediad at wasanaethau cwnsela o ansawdd i wella eu hiechyd emosiynol, eu meddwl a’u llesiant cyffredinol. Bydd...