Swyddog Datblygu Trefi Gwledig, Cynnal y Cardi

Dyddiad Cau: 30/06/2021 Cyfeirnod: REQ102931 37 awr / Cyfnod Penodedig £24,982 – £27,041 *  Penmorfa, Aberaeron Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Trefi Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol, wedi’i leoli yn...

Cydlynydd Gofal Cardi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Prif leoliad – Cydlynydd Gofal Cardi Gradd – Band 5 Contract – Cyfnod Penodol tan 30/06/2022 Oriau – Rhan-amser – 22.5 awr yr wythnos Cyfeirnod y swydd – 100-AC294-0621 Gwefan – Ael-y-Bryn, Aberystwyth Cyflog – £24,907...

GALW AM WERTHUSYDD PROSIECT

Mae CAVO am gyflogi ymgynghorydd i adolygu Tîm Adnoddau Cymunedol Trydydd Sector Ceredigion a llywio modelau cyd-weithio ar yn y dyfodol. Diddordeb? Manylion llawn cliciwch yma neu cysylltwch â Chesca Ross ar 01570 423232 neu ebostiwch chesca.ross@cavo.org.uk. Y...

Dwy swydd wag yn HAHAV

Swyddog Codi Arian profiadol ar gyfer ceisio am grantiau sylweddol, rhoddion trwy ewyllys, apêl a gweithgareddau lleol. Rheolwr Cyfleusterau Byw’n Dda, Canolfan Dddydd newydd HAHAV, Plas Antaron, Aberystwyth Am fanylion llawn gweler yr adran Swyddi...
HFRC Co-ordinator: Jig-so

HFRC Co-ordinator: Jig-so

Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth Mae Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth yn brosiect 5 mlynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Gymunedol. Mae Jig-So yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i arwain a chyd-gydgysylltu’r prosiect cyffrous hwn...

Cefnogwch Etholiadau’r Senedd

Mae etholiad y Senedd wedi’i drefnu i gael ei gynnal ddydd Iau 6 Mai ac mae Swyddogion Canlyniadau mewn awdurdodau lleol yn chwilio am bobl i weithio mewn sawl rôl amrywiol (gan gynnwys Clercod Pleidleisio a Chynorthwywyr Gwirio a Chyfrif) rhwng 6 a 9 Mai. Mae’r rolau...