Premier League Sessional Community Coach

**Mae’r erthygl hon wedi’i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.**   Location: Carmarthen or Pembroke or Newtown or AberystwythReporting to: Youth Engagement ManagerContract Type:...

Rheolwr Strategol – Canolfannau Teuluol Sir Gaerfyrdin

Rheolwr Strategol – Canolfannau Teuluol Sir Gaerfyrdin26awr yr wythnosYng Nghaerfyrddin£24,403 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Bydd y person yn darparu arweinyddieath ar gyfer cynaliadwyedd a chyfeiriad strategol rhwydwaith y canolfannau teuluol yn Sir Gaerfyrddin i...

Cymorth Hyfforddi – Llwybrau at Ffermio / Tyfu Dyfi

Teitl y Swydd: Cymorth Hyfforddi Prosiect: Llwybrau at Ffermio, fel rhan o Tyfu Dyfi Rôl: Rhan Amser, 7.5 awr yr wythnos Cyflog: £4,800 (1 diwrnod / wythnos = £24,000 pro rata) Hyd: Tymor Penodol (Diwedd 30 ain Mehefin 2023) Pensiwn: Cyflogwr 4% / Gweithiwr 6% trwy...

Cydlynydd Hwb Bwyd – Llwybrau at Ffermio / Tyfu Dyfi

Teitl y Swydd: Cydlynydd Hwb Bwyd Prosiect: Llwybrau at Ffermio, fel rhan o Tyfu Dyfi Cyflog: £14,400 (3 diwrnod / wythnos = £24,000 pro rata) Rôl: Rhan Amser, 22.5 awr yr wythnos Hyd: Tymor Penodol (Diwedd 30 ain Mehefin, 2023) Pensiwn: Cyflogwr 4% / Gweithiwr 6%...