GWEITHIWR PROSIECT – Cynllun Tyfu Dyfi

Mae gan y Biosffer ac Ecodyfi gynllun newydd o’r enw Tyfu Dyfi – cynllun sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd tan Fehefin 2023. Gweler y linc yma i wefan y Biosffer am fwy o wybodaeth. https://www.biosfferdyfi.cymru/tyfudyfi Mae swydd...

Cydlynwyr Ysgolion – NSPCC

Lleoliad: Gweithio o gartref – ond rhaid byw o fewn un o’r ardaloedd isod  Math o swydd: Parhaol  Oriau: Rhan-amser (x 3) Llawn amser (x 1) Byddwn yn ystyried ceisiadau rhan-amser neu rhannu swydd.  Cyflog: £24,261 – £28,542 a lwfans o £500...