Ochr i Ochr Cymru

Os ydych chi’n arweinydd grŵp cymunedol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn sefydlu grŵp newydd, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am Cymru Ochr yn Ochr. Rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer cyllid cymorth cymheiriaid, hyfforddiant,...

GALW AM WERTHUSYDD PROSIECT

Mae CAVO am gyflogi ymgynghorydd i adolygu Tîm Adnoddau Cymunedol Trydydd Sector Ceredigion a llywio modelau cyd-weithio ar yn y dyfodol. Diddordeb? Manylion llawn cliciwch yma neu cysylltwch â Chesca Ross ar 01570 423232 neu ebostiwch chesca.ross@cavo.org.uk. Y...