Cynhaliwyd cyfres o sesiynau trafod ar-lein 10-12 Mawrth i roi cyfle i bobl drafod Coedwig Genedlaethol Cymru.

Agorodd y Prif Weinidog y digwyddiad tri diwrnod ar-lein gyda’r cyhoeddiad am brosiect arddangos newydd i gynyddu nifer safleoedd enghreifftiol Coedwigoedd Cenedlaethol ledled Cymru. Coetiroedd fydd y rhain yn ogystal â’r rhai ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru sydd eisoes yn gallu ddangos canlyniadau’r Goedwig Genedlaethol a fydd yn cydnabod yr amser, yr ymdrech a’r brwdfrydedd y mae cynifer o bobl yn eu rhoi i reoli ein coetiroedd gwych.

Yn ogystal â hyn bydd cyllid ar gael i wella coetiroedd i safon Coedwigoedd Cenedlaethol yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd coetiroedd newydd. Bydd rhagor o fanylion yn dilyn dros y misoedd nesaf.

Bydd recordiadau o’r cyflwyniadau a sesiwn holi ac atebion y panel o ddigwyddiad 10-12 Mawrth ar gael yn fuan ar restr chwarae YouTube Coedwig Genedlaethol Cymru