Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Helpu Pobl i fynd Ar-lein – Wythnos Dewch Ar-Lein

Hydref 20 @ 10:00 am - 11:00 am

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein.

Yn y weminar hon byddwn yn:

  • Trafod pwysigrwydd dod i adnabod yr unigolyn yr ydych yn ei helpu er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu hanghenion.
  • Goresgyn rhwystrau i fynd ar-lein.
  • Canolbwyntio ar ddulliau o gefnogi rhywun o bell a rhoi cyngor tros alwadau ffôn a galwadau fideo.
  • Adolygu apiau defnyddiol o ran cyfathrebu a lleoedd i fynd i gael dysgu ymhellach.

Cyflwynir y sesiwn yn saesneg

Dalier sylw – Wrth gofrestru gyda’r gweminar hwn, bydd eich data personol yn cael ei gasglu a’i storio ar ein bas data. Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar gyfer mynychwyr ein sesiynau.

Cofrestrwch Yma

Organizer

Digital Communities Wales