Hyfforddiant dychwelyd i’r gweithle ar gyfer gofalwyr di-dâl

Mae Gofalwyr Cymru, mewn partneriaeth â Chwarae Teg, yn croesawu pob gofalwr benywaidd di-dâl i ymuno â ni ar gyfer ein rhith-weithdai a gweminarau pwrpasol sydd wedi'u cynllunio i helpu gofalwyr i wella hyder i ailymuno â'r gweithle i gynnwys newid eich meddwl i gael canlyniadau, ysgrifennu CV a sut i wneud hynny. paratoi ar […]

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

**Mae’r erthygl hon wedi’i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.**   Are you a member of a community group or voluntary organisation? Would you like to take part in a free new scheme to help protect and restore nature? Then this course could be for […]

Sesiwn hyfforddi Ymwybyddiaeth Colli Golwg Sight Cymru

Zoom

Hoffech chi wneud eich sefydliad yn fwy hygyrch i bobl sydd wedi colli eu golwg? Ymunwch  â sesiwn hyfforddi Ymwybyddiaeth Colli Golwg Sight Cymru i ddarganfod am y rhwystrau y mae pobl â cholli golwg yn eu hwynebu yn y gymuned a sut y gallwch gael gwared ar y rhwystrau hyn   Dydd Mercher 9fed […]