Digwyddiad Lles y Geaf

Plas Antaron HAHAV, Plas Antaron, Aberystwyth, Ceredigion, United Kingdom

Digwyddiad sy’n dod â gwasanaethau cymorth ynghyd a'i gilydd i roi cyngor ac arweiniad i bobl ar sut i gadw’n iach, arbed ynni ac arian, a mwy, y gaeaf hwn. Grwpiau fel Hywel Dda, Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Papyrus, heddlu Dyfed-Powys ac eraill.

Digwyddiad Lles y Geaf

Tregaron Memorial Hall Y Sgwar, Tregaron, Ceredigion, United Kingdom

Digwyddiad sy’n dod â gwasanaethau cymorth ynghyd a'i gilydd i roi cyngor ac arweiniad i bobl ar sut i gadw’n iach, arbed ynni ac arian, a mwy, y gaeaf hwn. Grwpiau fel Hywel Dda, Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Papyrus, heddlu Dyfed-Powys ac eraill.

Digwyddiad Lles y Geaf

Canolfan Creuddyn Pontfaen Rd, Lampeter, Ceredigion, United Kingdom

  Digwyddiad sy’n dod â gwasanaethau cymorth ynghyd a'i gilydd i roi cyngor ac arweiniad i bobl ar sut i gadw’n iach, arbed ynni ac arian, a mwy, y gaeaf hwn. Grwpiau fel Hywel Dda, Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Papyrus, heddlu Dyfed-Powys ac eraill.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVO 2022-23

Clwb Rygbi Aberaeron Rugby Club# Dre-fach, Aberaeron, Ceredigion, United Kingdom

**Aelodau yn unig** Ymunwch â ni i helpu mesur gwerth cyfraniad y Trydydd Sector i fywydau pobl a chymunedau yng Ngheredigion **Os ydych chi ddim yn aelod ond esiau ymuno, cysylltwch a ni ar 01570 423232 neu gen@cavo.org.uk**  https://www.eventbrite.co.uk/e/cyfarfod-cyffredinol-blynyddol-cavo-2022-23-cavo-annual-general-meeting-tickets-750634537107?aff=oddtdtcreator

Digwyddiad Lles y Geaf

Calon Tysul# Llyn Y Fran, Llandysul, Ceredigion, United Kingdom

  Digwyddiad sy’n dod â gwasanaethau cymorth ynghyd a'i gilydd i roi cyngor ac arweiniad i bobl ar sut i gadw’n iach, arbed ynni ac arian, a mwy, y gaeaf hwn. Grwpiau fel Hywel Dda, Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Papyrus, heddlu Dyfed-Powys ac eraill.

Digwyddiad Lles y Geaf

Aberaeron Memorial Hall South Rd, Aberaeron, Ceredigion, United Kingdom

  Digwyddiad sy’n dod â gwasanaethau cymorth ynghyd a'i gilydd i roi cyngor ac arweiniad i bobl ar sut i gadw’n iach, arbed ynni ac arian, a mwy, y gaeaf hwn. Grwpiau fel Hywel Dda, Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Papyrus, heddlu Dyfed-Powys ac eraill.

Digwyddiad Lles y Geaf

Guild Hall, Cardigan Guild Hall, Cardigan, Ceredigion, United Kingdom

  Digwyddiad sy’n dod â gwasanaethau cymorth ynghyd a'i gilydd i roi cyngor ac arweiniad i bobl ar sut i gadw’n iach, arbed ynni ac arian, a mwy, y gaeaf hwn. Grwpiau fel Hywel Dda, Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Papyrus, heddlu Dyfed-Powys ac eraill.

Digwyddiad Lles y Gaeaf

Neuadd Goffa Talybont Talybont, Ceredigion, United Kingdom

Digwyddiad sy’n dod â gwasanaethau cymorth ynghyd a'i gilydd i roi cyngor ac arweiniad i bobl ar sut i gadw’n iach, arbed ynni ac arian, a mwy, y gaeaf hwn. Grwpiau fel Hywel Dda, Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Papyrus, heddlu Dyfed-Powys ac eraill.

Datblygu Strategaeth Codi Arian – hyfforddiant

CAVO Office Bryndulais, Bridge Street, Lampeter, Ceredigion, United Kingdom

Sesiwn hyfforddi AM DDIM yn gyfnewid am adborth ar y dull newydd cyflwyno cwrs hwn! Ar gyfer: cyfranogwyr o grwpiau bach a chanolig y trydydd sector sydd â gwybodaeth gyfyngedig neu rywfaint o wybodaeth am godi arian Mae hwn yn brosiect partneriaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Chynghorau Gwirfoddol […]

Cwrdd a’r cyllidwr – Cynnal y Cardi

Zoom

Bydd tîm Cynnal y Cardi yn esbonio beth y maent yn chwilio amdano mewn cais am y cronfa Datblygu a Chefnogi Cymunedol, gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn. https://www.ceredigion.gov.uk/busnes/cyllid-a-grantiau/cronfa-ffyniant-gyffredin-y-deyrnas-unedig-2022-2025/

RTGC

Ray Ceredigion Pengloyn, Tabernacle Street, Aberaeron, Ceredigion, United Kingdom

Rheoli gwirfoddolwyr yng Ngheredigion? Dewch i rhannu eich profiad. Dewch i glywed mwy am Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr a sut gall gwella rheoli gwirfoddolwyr o fewn eich mudiad. #cefnogaeth #rhwydwaith

RECRIWTIO MWY DIOGEL – DIWYDDIAD CYFLOGAETH DIOGEL

Ceredigion County Council, Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0PA. Ystwyth Room, First Floor Penmorfa, Aberaeron, Ceredigion, United Kingdom

Mae hwn yn gyfle na ddylid ei golli, ein sioe deithiol ddiogelu ein hunain yng Ngheredigion, sydd wedi'i hanelu'n benodol at y trydydd sector a'r sector annibynnol. Cyfle i glywed gan yr arbenigwyr!Rydym yn isel ar niferoedd a byddwn yn colli'r cyfle hwn os na chawn ragor o archebion! Poster ynghlwm. Dydd Iau 29th Chwefror […]