16 awr yr wythnos – £11.44 yr awr

Canolfan Plant Jig-So Children’s Centre

Amdanom ni.

Mae Canolfan Blant Jig-so yn elusen sefydledig sy’n cynnig cefnogaeth ac amgylchedd chwarae diogel i blant, rhieni a gofalwyr. Rydym yn chwilio am ymgeisydd addas i ymuno â’n tîm cynyddol fel Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd.

Disgrifiad swydd.

Fel Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno sesiynau chwarae a chymorth yn ystod y dydd a thu allan i’r ysgol i blant a’u teuluoedd. Lleolir y swydd yn Aberteifi a’r gymuned a chynhelir y sesiynau yn ystod y dydd, ar ôl ysgol ac ar ddydd Sadwrn.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd gyda’r canlynol:

Hanfodol

Cymhwyster perthnasol e.e. Gofal Plant, Blynyddoedd Cynnar, Chwarae, Addysgu (neu weithio tuag at)

Profiad o weithio gyda phlant, gydag o leiaf 2 flynedd

Y gallu i weithio fel rhan o dîm

Trwydded Yrru

Dymunol

Medru i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg

Cais

Ar gyfer ymholiadau, disgrifiad swydd llawn a manyleb person e-bostiwch: office@jigso.wales

I wneud cais: Llythyr eglurhaol a CV wedi’u e-bostio i: office@jigso.wales

At sylw: Diane Dearlove

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 17eg o Fai 2024 16:00

Cyfweliadau i’w cynnal: Dydd Mercher Mai 22ain 2024