Gwirfoddoli Ieuenctid

Falle eich bod am ddiogelu’r amgylcheddgwella iechyd meddwlbrwydro yn erbyn hiliaethcefnogi pobl fregus yn eich gymuned neu rhywbeth hollol wahanolgallwch chi gwneud gwahaniaeth enfawr. Mae yna llawer o wahanol ffyrdd y gallwch gwneud hyn. 

Trwy weithredu, byddwch nid yn unig o fudd i’ch gymunedbyddwch hefyd yn ennill sgiliau a phrofiad a fydd yn eich helpu i gyflawni pethau gwych yn yr ysgolmewn addysg bellach ac yn eich cyflogadwyedd wrth chwilio am swydd. 

Yn yr adran hynfe gewch wybodaeth ar sut y gallwch chi gymeryd rhan. Felly peidiwch ac eistedd yn ôl ac aros i newid digwydd – gwnewch i’r newid ddigwydd nawr. 

Newyddion Diweddaraf