Newyddion Gwirfoddoli

Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19

Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19 ar natur agored i niwed ac ymateb cefnogol cyflym y sector gwirfoddol a chymunedol. Mae adroddiad newydd, a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn tynnu sylw at sut y daeth natur agored i niwed i’r amlwg yng Nghymru yn...

Deall eich profiad o’r wefan Gwirfoddoli Cymru

Mae Wavehill yn cynnal arolwg ar ran CGGC i'w helpu i ddeall profiad pobl o ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru ynwell, a sut y gall safle gwirfoddoli canolog gefnogi sefydliadau ledled Cymru orau. Rhan bwysig iawn o'r ymchwil hon yw deall profiadau sefydliadau sy'n...