Newyddion Gwirfoddoli

Deall eich profiad o’r wefan Gwirfoddoli Cymru

Mae Wavehill yn cynnal arolwg ar ran CGGC i'w helpu i ddeall profiad pobl o ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru ynwell, a sut y gall safle gwirfoddoli canolog gefnogi sefydliadau ledled Cymru orau. Rhan bwysig iawn o'r ymchwil hon yw deall profiadau sefydliadau sy'n...