Gwirfoddoli

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi mudiadau gyda'r elfennau ymarferol o weithio gyda gwirfoddolwyr, ac yn hyrwyddo ac amlygu cyfleon gwirfoddoli yng Ngheredigion.
=

Darparu gwybodaeth a chymorth i’ch sefydliad ar sut i estyn allan at ystod amrywiol o wirfoddolwyr.

=

Yn cefnogi eich sefydliad i greu cyfleoedd gwirfoddoli deniadol.

=

Eich helpu i adolygu eich polisi gwirfoddoli, gweithdrefnau diogelu a safonau ansawdd.

=

Hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i unigolion drwy amrywiaeth o ffynonellau.

Rydw i am Wirfoddoli

Mae’n wych clywed eich bod am wirfoddoli gallwn eich helpu gyda:-

Collais Ffair Wirfoddoli!

Mae Ffeiriau Gwirfoddoli yn ffordd wych i glywed o grwpiau, sefydliadau ac elusennau lleol sy’n chwilio am wirfoddolwyr.

Mae ein Ffeiriau Gwirfoddoli wedi mynd yn ar-lein felly os gwnaethoch chi fethu un peidiwch â phoeni, gallwch wylio’r recordiadau yma:

Mae Angen Gwirfoddolwyr Arnom

Mae’n wych clywed eich bod am gael gwirfoddolwyr. Dyma beth allwch chi ei wneud:-

Rwy'n Rheoli Gwirfoddolwyr

Os ydych chi’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, neu os hoffech chi, gallwn ni eich helpu chi gyda:-

  • Ymuno â Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddol Ceredigion (CVON)
  • Datblygu polisi a gweithdrefn
  • Help a chefnogaeth gyda recriwtio gwirfoddolwyr
  • Hyfforddiant a digwyddiadau

Newyddion Diweddar

Do you know a young person leading change?

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.** Maybe that person is you? The #iwill campaign is recruiting their next cohort of ambassadors, ready to lead the movement of young...

New framework for volunteering in health and social care

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.** An interactive resource has been produced to enable volunteering to be sustained and better integrated in health and social care...

Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19

Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19 ar natur agored i niwed ac ymateb cefnogol cyflym y sector gwirfoddol a chymunedol. Mae adroddiad newydd, a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn tynnu sylw at sut y daeth natur agored i niwed i’r amlwg yng Nghymru yn...

Helpwch i greu platfform gwirfoddoli sy’n gweithio i chi

Ar gyfer Girfoddolwyr (sgroliwch i lawr ar gyfer yr Adran Darparwyr Gwirfoddol)   Mae’r pandemig wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y gwirfoddolwyr yng Nghymru. Nod Gwirfoddoli Cymru yw adeiladu ar hyn a darparu llwyfan gwirfoddoli sy’n addas ar gyfer y...

Deall eich profiad o’r wefan Gwirfoddoli Cymru

Mae Wavehill yn cynnal arolwg ar ran CGGC i'w helpu i ddeall profiad pobl o ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Cymru ynwell, a sut y gall safle gwirfoddoli canolog gefnogi sefydliadau ledled Cymru orau. Rhan bwysig iawn o'r ymchwil hon yw deall profiadau sefydliadau sy'n...