Mae’r digwyddiad am ddim hwn a gynhelir gan WCVA ar Ddydd Mawrth 9fed o Fawrth 2021 rhwng 2-3.30pm. Cofrestrwch yma

Mae gwirfoddoli ymysg pobl ifanc yn anhygoel pan fydd yn cael ei wneud yn iawn, ond sut ydych chi’n llwyddo i wneud pethau’n iawn, ar gyfer pobl ifanc ac ar gyfer eich mudiad? Mae cymuned yn digwydd pan fydd gan fudiadau a phobl ifanc lais cyfartal yn y broses wirfoddoli, a dim ond pan fydd yr holl randdeiliaid yn cael cynrychiolaeth dda y gall hyn ddigwydd.

Wrth i ni ystyried yr effaith y gall gwirfoddoli ei chael ar gymunedau, mudiadau ac unigolion; mae cytuno ar arferion gwych yn hanfodol i greu cysylltiadau cadarnhaol gyda gwirfoddoli ac arwain at newid gwirioneddol.

Bydd y sesiwn hon yn gwahodd pobl ifanc, gwirfoddolwyr a mudiadau gwirfoddoli i archwilio gwahanol safbwyntiau ar ymarfer anhygoel. Byddwn yn edrych ar adnoddau a all gefnogi profiad cadarnhaol a’r hyn y gallwn ei wneud i sicrhau bod pawb yn cael y gorau o wirfoddoli.

Mae’r sesiwn yn bartneriaeth rhwng Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), Interlink, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) a CGGC, a gefnogir gan yr ymgyrch #byddaf yng Nghymru.

Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar sut i wneud gwirfoddoli yn anhygoel drwy:

• Glywed storïau go iawn gan ein panel o bobl ifanc a mudiadau ar yr hyn sy’n gwneud gwirfoddoli ieuenctid yn anhygoel yn eu tyb nhw.

• Rhoi cyfle i chi gael trafodaeth â chydweithwyr eraill a phobl ifanc ar yr hyn y gallwch chi ei wneud i greu cyfleoedd o ansawdd uchel i bobl ifanc.

Bydd y digwyddiad hwn yn gweithio’n rhyngweithiol i alluogi pobl ifanc a mudiadau i bwyso a mesur eu profiadau a datblygu adnoddau i sicrhau bod gwirfoddoli’n anhygoel i bawb sy’n cymryd rhan ynddo!