Llywodraethu Da

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi sefydliadau i gydymffurfio ag arferion llywodraethu da
=

Yn eich cynorthwyo i nodi, datblygu a chofrestru’r strwythur cywir ar gyfer eich sefydliad

=

Eich helpu i adolygu a diweddaru eich dogfennau, polisïau a gweithdrefnau llywodraethu

=

Rhedeg hyfforddiant pwrpasol i’ch Ymddiriedolwyr a’ch sefydliad

=

Gall eich helpu gyda diogelu, marciau ansawdd a gwasanaethau cymorth swyddfa.

=

Yn cefnogi eich sefydliad, ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr gyda rheoli argyfwng

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Newyddion Diweddar

Mae amser yn brin i gyrchu lleoliadau gwaith a ariennir yn llawn

Mae amser yn brin i gyrchu lleoliadau gwaith a ariennir yn llawn

Ydy’r pandemig wedi cynyddu eich llwyth gwaith? Oes angen pâr arall o ddwylo arnoch chi? Gall mudiadau gwirfoddol yng Nghymru elwa o leoliadau gwaith sy’n para am 6 mis a thelir y costau llawn gan gynllun Kickstart. Mae CGGC yn helpu mudiadau gwirfoddol i gael...

Ydych chi wedi cael trafferthion gyda’ch cyfrif banc cymunedol?

Ydych chi wedi cael trafferthion gyda’ch cyfrif banc cymunedol?

Llythyr gan yr Aelod Seneddol sy'n cynrychioli Ceredigion, Mr Ben Lake: AT SYLW: Mudiadau, clybiau, cymdeithasau ac elusennau Ceredigion Annwyl Gynrychiolydd, Cyfrifon a Gwasanaethau Banc Cymunedol Yn ystod yr wythnosau a’r misoedd diwethaf, mae nifer o fudiadau lleol...

Arolwg TSSW ar godi cyfyngiadau

Ar 7 Awst 2021, symudodd Cymru i lefel rhybudd 0. Mae hyn yn golygu nad yw’r rhan fwyaf o’r cyfyngiadau ar gysylltiad cymdeithasol ar waith mwyach a gall pob busnes ail-agor. Bydd y newid sylweddol hwn yn cyflwyno nifer o heriau, felly mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru...

Canllawiau COVID-19 wedi’u diweddaru ar gyfer elusennau

Canllawiau COVID-19 wedi’u diweddaru ar gyfer elusennau

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi diweddaru ei ganllawiau COVID-19 (Saesneg yn unig) ar gyfer elusennau, gan gynnwys newidiadau i gofnodi estyniadau ar gyfer ffurflenni blynyddol, a diweddariadau i’r canllawiau ar gyfarfodydd elusennau a darpariaethau ansolfedd....