Llywodraethu Da

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi sefydliadau i gydymffurfio ag arferion llywodraethu da
=

Yn eich cynorthwyo i nodi, datblygu a chofrestru’r strwythur cywir ar gyfer eich sefydliad

=

Eich helpu i adolygu a diweddaru eich dogfennau, polisïau a gweithdrefnau llywodraethu

=

Rhedeg hyfforddiant pwrpasol i’ch Ymddiriedolwyr a’ch sefydliad

=

Gall eich helpu gyda diogelu, marciau ansawdd a gwasanaethau cymorth swyddfa.

=

Yn cefnogi eich sefydliad, ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr gyda rheoli argyfwng

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Newyddion Diweddar

Canllawiau COVID-19 wedi’u diweddaru ar gyfer elusennau

Canllawiau COVID-19 wedi’u diweddaru ar gyfer elusennau

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi diweddaru ei ganllawiau COVID-19 (Saesneg yn unig) ar gyfer elusennau, gan gynnwys newidiadau i gofnodi estyniadau ar gyfer ffurflenni blynyddol, a diweddariadau i’r canllawiau ar gyfarfodydd elusennau a darpariaethau ansolfedd....

Y Mesur Elusennau: 5 newid allweddol i gyfraith elusennau

Y Mesur Elusennau: 5 newid allweddol i gyfraith elusennau

Mae’r Mesur Elusennau, a gyhoeddwyd yn Araith y Frenhines ar 11 Mai 2021, yn cynnig sawl newid technegol, ond pwysig, i gyfraith elusennau. Mae'r Comisiwn Elusennau wedi bod yn gweithio'n agos gydag elusennau a'u cyrff cynrychioliadol, yr Adran Digidol, Diwylliant, y...

Gwella’r Gofrestr Elusennau

Gwella’r Gofrestr Elusennau

Mae'r Gofrestr Elusennau yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu pobl i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch pa elusennau i'w cefnogi. Gallwch ei ddefnyddio i wirio'r 170,000 o elusennau sydd wedi'u cofrestru, lawrlwytho data ar gyfer ymchwil, darganfod a yw rhoddion yn...

Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

A ydych yn arweinydd cymunedol neu rwydwaith? A fyddech yn cael budd o dderbyn y negeseuon diweddaraf am COVID-19, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am frechlynnau, yn uniongyrchol i'ch ffôn symudol ac yn barod i'w hanfon i'ch rhwydwaith? Mae...

Sut mae eich mudiad wedi cael ei effeithio gan COVID-19?

Mae gan CGGC ddiddordeb mewn dysgu mwy am effaith COVID-19ar y sector gwirfoddol yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas ag elusennau’r DU sy’n gweithredu yng Nghymru. Mae'r CGGC wedi creu arolwg ar gyfer pawb sy’n gweithio (neu a oedd yn gweithio, hyd at ddechrau...