Newyddion

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd cynllun grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru a Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar agor unwaith eto ar gyfer ceisiadau o ddydd Iau 9 Mehefin ymlaen. Mae £920k ar gael i'w ddyrannu rhwng nawr a mis Mawrth...

Cydlynydd Partneriaeth, Dyfodol Ni – Area 43

Cydlynydd Partneriaeth, Dyfodol Ni – Area 43

Teitl y Swydd:           Cydlynydd Partneriaeth Cytundeb:                  Parhaol Cyflog:                        £26,000 y flwyddyn Lleoliad:                      Lleoli yng Ngorllewin Cymru – Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DW Buddion:                 ...

Helo Blod

Helo Blod

Gwasanaeth cyfieithu a chyngor cyfeillgar a chyflym  rhad ac am DDIM i fusnesau, elusennau ac unigolion Cyfieithu am ddim – Hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis. Gwirio testun – Hyd at 1,000 o eiriau bob blwyddyn am ddim. Gwasanaethau...

Wythnos Gwirfoddoli – Diolch!

Wythnos Gwirfoddoli – Diolch!

Hoffai CAVO ddiolch i holl wirfoddolwyr Ceredigion am eu cyfraniad wrth iddynt dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr, sy’n rhedeg o 1-7 Mehefin. Dywedodd Hazel Lloyd Lubran – Prif Weithredwr CAVO “Unwaith eto dros y flwyddyn ddiwethaf hon, rydym wedi gweld gwirfoddolwyr ledled...

A ydych chi’n cynnal digwyddiad eleni?

A ydych chi’n cynnal digwyddiad eleni?

Cofiwch wirio pa ffurflenni ac asesiadau risg y dylech eu cwblhau. Mwy o wybodaeth ar gael yma www.ceredigion.gov.uk/gweithgareddauadigwyddiadau

Oes diddordeb gyda chi i fod yn aelod o banel ieuenctid ‘Dewis’?

Oes diddordeb gyda chi i fod yn aelod o banel ieuenctid ‘Dewis’?

Mae Panel Ieuenctid Dewis, wedi cydlynu gan Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, yn banel o bobl ifanc lleol sy’n gyfrifol am ddewis pa bobl ifanc a phrosiectau ieuenctid yng Ngheredigion sy’n derbyn cymorth ariannol drwy ddyrannu Bwrsariaeth Pobl Ifanc Ceredigion a Grant...

GWEITHIWR CEFNOGI TEULUOED, CANOLFAN DEULUOL TREGARON

GWEITHIWR CEFNOGI TEULUOED, CANOLFAN DEULUOL TREGARON

Yng Nghanolfan Deuluol Tregaron10 awr yr wythnos£4954 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)Rhaid bod ar gael dydd Mawrth/Mercher/Dydd Iau. Cymhwyster perthnasol mewn gofal plant, NVQ/FfCCh Lefel 3 (neu cyfateb) a phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd. I gael pecyn...

Mae grantiau Gwirfoddoli Cymru nôl!

Mae grantiau Gwirfoddoli Cymru nôl!

CGGC newydd ail-lansio ail-lansio cynllun grant Gwirfoddoli Cymru ar gyfer prosiectau a fydd yn cefnogi profiad gwirfoddoli cadarnhaol, yn mynd i’r afael â’r rhwystrau i wirfoddoli ac yn cael effaith hirdymor ar y gymuned. Mae cynllun prif grant Gwirfoddoli Cymru...

Natur a Ni

Dweud eich dweud ar ddyfodol amgylchedd naturiol Cymru Gyda’r byd yn profi argyfwng hinsawdd a natur, mae dirfawr angen sgwrs genedlaethol am ddyfodol ein hadnoddau naturiol, a gwneud rhywbeth yn ei gylch, cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Nod Natur a Ni yw cael pawb yng...

Gweinyddwr Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau – Ceredigion

Gweinyddwr Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau – Ceredigion

Nad oes cyfieithiad ar gael ar gyfer yr hysbyseb swydd yma. Location:      Aberystwyth – 3 days per week, Cardigan – 2 days per week. Covering work for the whole of Dyfed. Willingness to drive for training is essential.  Type:             Fulltime...

Cyfle ariannu newydd i’ch sefydliad

Cyfle ariannu newydd i’ch sefydliad

Mae'r tîm yn CAVO yn awyddus i gefnogi eich sefydliad gyda syniadau am ariannu drwy gydol 2022, felly rydym wedi partneru ag easyfundraising i roi'r gallu i chi i ennill arian am ddim drwy siopa ar-lein Sut mae'n gweithio? Mae easyfundraising yn cynnig ffordd o godi...

Swyddog Maes Dyffryn Teifi, Menter Gorllewin Sir Gâr

Swyddog Maes Dyffryn Teifi, Menter Gorllewin Sir Gâr

- TROSOLWG Rydym yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiectau, gweithgareddau, a digwyddiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr Cyflog: £20,092 - £23,080 Dyddiad...