Newyddion

Premier League Sessional Community Coach

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.**   Location: Carmarthen or Pembroke or Newtown or AberystwythReporting to: Youth Engagement ManagerContract Type: Zero Hours...

Ceisiadau mentorai ar agor!

Ceisiadau mentorai ar agor!

Hoffech chi gymryd mwy o ran mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol a chael effaith ar y penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi, eich cymunedau a'n cymdeithas? Ydych chi wedi cael llond bol ar beidio â chael eich cynrychioli, gydag ychydig o bobl fel chi yn y Senedd...

Rheolwr Strategol – Canolfannau Teuluol Sir Gaerfyrdin

Rheolwr Strategol – Canolfannau Teuluol Sir Gaerfyrdin26awr yr wythnosYng Nghaerfyrddin£24,403 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Bydd y person yn darparu arweinyddieath ar gyfer cynaliadwyedd a chyfeiriad strategol rhwydwaith y canolfannau teuluol yn Sir Gaerfyrddin i...

Apply for a grant with the Tudor Trust

Apply for a grant with the Tudor Trust

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.** The Tudor Trust is an independent charitable trust which supports work which tries to meet the many different needs of people...

Lleisiau’r Gymuned Canser y Coluddion Cymru

Mae Bowel Cancer UK yn creu grŵp ar gyfer pobl a effeithiwyd gan ganser y coluddion yng Nghymru i rannu eu profiadau o driniaeth a gofal a lleisio’u barn ar ddatblygu gwasanaethau yng Nghymru. Bydd grŵp Lleisiau’r Gymuned Canser y Coluddion Cymru yn rhoi cyfle i ...

Cymorth Hyfforddi – Llwybrau at Ffermio / Tyfu Dyfi

Teitl y Swydd: Cymorth Hyfforddi Prosiect: Llwybrau at Ffermio, fel rhan o Tyfu Dyfi Rôl: Rhan Amser, 7.5 awr yr wythnos Cyflog: £4,800 (1 diwrnod / wythnos = £24,000 pro rata) Hyd: Tymor Penodol (Diwedd 30 ain Mehefin 2023) Pensiwn: Cyflogwr 4% / Gweithiwr 6% trwy...

Cydlynydd Hwb Bwyd – Llwybrau at Ffermio / Tyfu Dyfi

Teitl y Swydd: Cydlynydd Hwb Bwyd Prosiect: Llwybrau at Ffermio, fel rhan o Tyfu Dyfi Cyflog: £14,400 (3 diwrnod / wythnos = £24,000 pro rata) Rôl: Rhan Amser, 22.5 awr yr wythnos Hyd: Tymor Penodol (Diwedd 30 ain Mehefin, 2023) Pensiwn: Cyflogwr 4% / Gweithiwr 6%...

Adnoddau sgrinio Hawdd eu Deall a hygyrch newydd

Adnoddau sgrinio Hawdd eu Deall a hygyrch newydd

Esbonnir y teithiau sgrinio yn y taflenni Hawdd eu Deall gan ddefnyddio iaith seml a delweddau ategol.Rydym hefyd wedi creu ffilm fer o’r enw ‘Ynglŷn â Sgrinio’r GIG’ mewn partneriaeth â Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd a TAPE Community Music and Film. Mae'r ffilm yn helpu...