Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru (DIAW) yn grŵp ymbarél o sefydliadau sydd wedi ymrwymo i gymryd camau ar y cyd i newid yn sylweddol yr agenda cynhwysiant digidol yng Nghymru. Rydym yn hwydwaithagored, anffurfiol o unigolion a sefydliadauydd ag ymrwymiad cadarn i gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb.

Crëwyd Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru fel rhan o’r rhaglen Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant a ariennir gan Lywodraeth Cymru, a ddarperir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Rydym yn gwybod na all un rhaglen llywodraeth gyflawni popeth y mae angen ei wneud er mwyn cyrraedd pawb sydd angen cymorth cynhwysiant digidol yng Nghymru. Mae angen dybryd i’r cyfrifoldeb dros gynhwysiant digidol gael ei amlygu fel blaenoriaeth i bob sefydliad sy’n gweithio gyda’r cyhoedd drwy sianeli digidol. Ein nod, felly, yw creu mudiad deinamig ledled Cymru, lle gall yr holl randdeiliaid allweddol ddod at ei gilydd o dan un faner: Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru.

Am ragor o wybodaeth am y DIWA ewch i: http://www.digitalcommunities.gov.wales/digital-inclusion-alliance-wales/