Sut i ddod yn aelod

Buddion Aelodaeth

Mae yna amrywiaeth o fanteision i ddod yn aelod o CAVO:

Buddion Aelodaeth:

  • Mae gan aelodau fynediad llawn i wasanaethau ariannu a datblygu CAVO
  • Ffioedd is ar gyfer ein cyrsiau hyfforddi
  • Cost is i logi ystafell
  • Gallwch logi offer fel ‘flip-charts’, taflunydd digidol a sgrin, byrddau arddangos.
  • Cost is ar gyfer rhai gwasanaethau swyddfa fel llungopïo.

 

Mae yna feini prawf penodol y mae angen i grŵp eu cyflawni er mwyn bod yn gymwys i fod yn gymwys i fod yn aelodau

Lawrlwythwch y wybodaeth meini prawf drwy glicio ar y ddolen isod:

Meini Prawf Aelodaeth

 

Er mwyn dod yn aelod o CAVO bydd angen i’ch grŵp lenwi ffurflen gais. Yna bydd eich cais yn cael ei ystyried gan y Cyfarwyddwyr.

Cliciwch y dolenni isod i lawrlwytho’r ffurflen gais:

Ffurflen Aelodaeth (Saesneg)

Ffurflen Aelodaeth (Cymraeg)

Wrth ddychwelyd eich ffurflen gais, cofiwch gynnwys copi o’ch cyfansoddiad wedi’i lofnodi, Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu neu ddogfen lywodraethol arall. Anfonwch y dogfennau at gen@cavo.org.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu ag un o’n staff datblygu.