Mae ymdrechion gwirfoddol ffurfiol ac anffurfiol wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i unigolion a chymunedau yng Nghymru ers dechrau pandemig COVID-19. Mae’r math hwn o gymorth yn galluogi pobl i hunanynysu pan fo angen a chadw mewn cysylltiad.

Nawr bod y gyfradd heintio ar ei huchaf a mwy a mwy o achosion o bobl yn dal straeniau newydd, mwy heintus fyth o’r feirws, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn sicrhau bod cymorth gwirfoddolwyr yn cael ei gyflawni mewn modd diogel.

Cliciwch yma i weld ceir canllawiau ar gyfer mudiadau a rhwydweithiau yn y gymuned sydd eisiau gwneud profiad eu gwirfoddolwyr mor ddiogel â phosibl.