Swyddi

Oes gennych chi ddiddordeb i gweithio yn y Trydydd Sector? Rhestrir cyfleoedd gwaith cyfredol yn yr adran hon. Os oes gennych swydd wag yr hoffech ei hychwanegu, e-bostiwch gen@cavo.org.uk.

GWEITHIWR CEFNOGI TEULUOED, CANOLFAN DEULUOL TREGARON

Yng Nghanolfan Deuluol Tregaron10 awr yr wythnos£4954 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol)Rhaid bod ar gael dydd Mawrth/Mercher/Dydd Iau. Cymhwyster perthnasol mewn gofal plant, NVQ/FfCCh Lefel 3 (neu cyfateb) a phrofiad o weithio gyda phlant a theuluoedd. I gael pecyn...

Gweinyddwr Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau – Ceredigion

Nad oes cyfieithiad ar gael ar gyfer yr hysbyseb swydd yma. Location:      Aberystwyth – 3 days per week, Cardigan – 2 days per week. Covering work for the whole of Dyfed. Willingness to drive for training is essential.  Type:             Fulltime...

Swyddog Maes Dyffryn Teifi, Menter Gorllewin Sir Gâr

- TROSOLWG Rydym yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiectau, gweithgareddau, a digwyddiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg. Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr Cyflog: £20,092 - £23,080 Dyddiad...

Swyddog Digidol, Menter Gorllewin Sir Gâr

- TROSOLWG Rydym yn chwilio am Swyddog Digidol i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith gyda sgiliau cyfrifiadurol ac i geisio am waith. Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr Cyflog: £22,183 i £25,991 Dyddiad Cau: 15/02/2022 (11 diwrnod) Amser Cau: 09:00:00 LLEOLIAD...

Rheolwr Gwasanaethau Cwnsela – Area 43

I gydlynu a rheoli darpariaeth Gwasanaethau Cwnsela Area 43 a'i dîm o gwnselwyr cymwys, a chymryd rôl arweiniol wrth sicrhau bod gan bobl ifanc fynediad at wasanaethau cwnsela o ansawdd i wella eu hiechyd emosiynol, eu meddwl a'u llesiant cyffredinol. Bydd y rôl yn...

GWEITHIWR PROSIECT – Cynllun Tyfu Dyfi

Mae gan y Biosffer ac Ecodyfi gynllun newydd o’r enw Tyfu Dyfi - cynllun sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd tan Fehefin 2023. Gweler y linc yma i wefan y Biosffer am fwy o wybodaeth. https://www.biosfferdyfi.cymru/tyfudyfi Mae swydd wag...