Swyddi

Oes gennych chi ddiddordeb i gweithio yn y Trydydd Sector? Rhestrir cyfleoedd gwaith cyfredol yn yr adran hon. Os oes gennych swydd wag yr hoffech ei hychwanegu, e-bostiwch gen@cavo.org.uk.

Cydlynwyr Ysgolion – NSPCC

Lleoliad: Gweithio o gartref – ond rhaid byw o fewn un o’r ardaloedd isod  Math o swydd: Parhaol  Oriau: Rhan-amser (x 3) Llawn amser (x 1) Byddwn yn ystyried ceisiadau rhan-amser neu rhannu swydd.  Cyflog: £24,261 - £28,542 a lwfans o £500 am weithio o gartref (pro...

Kitchen Manager – Penparcau Community Forum

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.** The Penparcau Community Forum is currently looking for an experienced café/kitchen manager to manage the day to...

Prif Swyddog Gweithredol – Cyngor Ar Bopeth Ceredigion

Cyflog oddeutu £45,000 - £50,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar sgiliau a phrofiadDyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 11eg o Hydref 2021 Mae Cyngor Ar Bopeth Ceredigion yn elusen gyngor leol annibynnol ac yn aelod o rwydwaith cenedlaethol Cyngor Ar Bopeth ag enw da...

Premier League Sessional Community Coach

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.**   Location: Carmarthen or Pembroke or Newtown or AberystwythReporting to: Youth Engagement ManagerContract Type: Zero Hours...

Rheolwr Strategol – Canolfannau Teuluol Sir Gaerfyrdin

Rheolwr Strategol – Canolfannau Teuluol Sir Gaerfyrdin26awr yr wythnosYng Nghaerfyrddin£24,403 y flwyddyn (cyflog gwirioneddol) Bydd y person yn darparu arweinyddieath ar gyfer cynaliadwyedd a chyfeiriad strategol rhwydwaith y canolfannau teuluol yn Sir Gaerfyrddin i...

Cymorth Hyfforddi – Llwybrau at Ffermio / Tyfu Dyfi

Teitl y Swydd: Cymorth Hyfforddi Prosiect: Llwybrau at Ffermio, fel rhan o Tyfu Dyfi Rôl: Rhan Amser, 7.5 awr yr wythnos Cyflog: £4,800 (1 diwrnod / wythnos = £24,000 pro rata) Hyd: Tymor Penodol (Diwedd 30 ain Mehefin 2023) Pensiwn: Cyflogwr 4% / Gweithiwr 6% trwy...

Cydlynydd Hwb Bwyd – Llwybrau at Ffermio / Tyfu Dyfi

Teitl y Swydd: Cydlynydd Hwb Bwyd Prosiect: Llwybrau at Ffermio, fel rhan o Tyfu Dyfi Cyflog: £14,400 (3 diwrnod / wythnos = £24,000 pro rata) Rôl: Rhan Amser, 22.5 awr yr wythnos Hyd: Tymor Penodol (Diwedd 30 ain Mehefin, 2023) Pensiwn: Cyflogwr 4% / Gweithiwr 6%...