Swyddi

Oes gennych chi ddiddordeb i gweithio yn y Trydydd Sector? Rhestrir cyfleoedd gwaith cyfredol yn yr adran hon. Os oes gennych swydd wag yr hoffech ei hychwanegu, e-bostiwch gen@cavo.org.uk.

Gweithiwr Cefnogi Plant a Phobl Ifanc – Ar Trac

Gogledd Sir Benfro / De Ceredigion Gweithiwr Cefnogi – 37 hwr Gorchudd Mamolaeth gyda chyllid estynedig posibl yn ddibynnol – 30 hwr Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru yn cefnogi i plant a phobl ifanc sy'n cael anawsterau â'u perthnasau teuluol a chyfoedion,...

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Mae Canolfan Blant Jig-so yn chwilio am Weithiwr Cymorth i Deuluoedd llawn cymhelliant a brwdfrydig i ymuno a'u Tîm prysur ac arloesol i wneud gwahaniaeth yn ein Cymunedau.   Contract sefydlog 12 mis.  £9 yr awr, 21 awr yr wythnos, 9yb-4yp. £10,259.12 gan gynnwys...

Hyfforddwr a Mentor Dysgu Cymunedol

Contract cyfnod penodol o 2 flynedd – (20 awr yr wythnos) £20,000 y flwyddyn Disgrifiad swydd Trosolwg Bydd yr Hyfforddwr a Mentor Dysgu Cymunedol yn cynorthwyo Sefydliad y Teulu i gyflawni prosiect penodol wedi’i ariannu a gaiff ei gynnal yn ardal Fferm Wynt Brechfa...

Swyddog Digidol x 1, Swyddog Prosiect Profi x 1

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am ddau berson ifanc rhwng 16 a 24 oed o dan gynllun Kickstart mewn cyflogaeth llawn amser. 1. Swyddog Digidol 2. Swyddog Prosiect Profi Mae sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn Gymraeg a Saesneg yn angenrheidiol. Lleoliad:...

Rheolwr y Gwasanaeth Gofalwyr ar gyfer Pant a Phobl Ifanc

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth ar gyfer gofalwyr o bob oed. Rydym yn bwriadu penodi unigolyn profiadol a llawn cymhelliant i reoli ein Gwasanaeth Gofalwyr ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, sy'n cefnogi...

Operations Manager – Small World Theatre

Small World Theatre, (Cardigan West Wales or in part working remotely). 1 year contract October 2021 to September 2022 with option to renew. Salary               £25,000 PR, this post represents 0.8 (35 hours full time) Hours               28 hours Apply by          ...

Cydlynydd Cyllid a Gweinyddiaeth

Mae Canolfan Plant Jig-So, sef elusen, yn gofyn am unigolyn profiadol, rhagweithiol a hyblyg ar gyfer y rôl amrywiol a chyffrous hon sy'n cefnogi Ein Cymuned. Bydd yn cynnwys Cyflogres a Chyfrifon Contract sefydlog am 12 mis Yn amodol ar gyllid pellach 21 awr yr...

Rheolwr Gwirfoddoli (dros gyfnod mamolaeth)

Mae WCVA yn recriwtio Rheolwr Gwirfoddol i weithio dros gyfnod mamolaeth rhywun o fis Medi 2021. Gweler y disgrifiad swydd ar Recruit 3. Dyddiad cau 11 Gorffennaf 2021. Bydd secondiad yn cael eu hystyried.  

Swyddog Datblygu Trefi Gwledig, Cynnal y Cardi

Dyddiad Cau: 30/06/2021 Cyfeirnod: REQ102931 37 awr / Cyfnod Penodedig £24,982 - £27,041 *  Penmorfa, Aberaeron Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Trefi Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol, wedi’i leoli yn ein...