Sbotolau ar Trydydd Sector Ceredigion a CCB CAVO

Sbotolau ar Trydydd Sector Ceredigion a CCB CAVO

SESIWN RHWYDWEITHIO CYFLYM Ymunwch â ni i glywed am y datblygiadau diweddaraf yn y Trydydd Sector yng Ngheredigion a defnyddiwch eich cyfle i ddweud i ni gyd am eich gwaith mewn 60 eiliad! Rhaid archebu lle fel y gallwn sicrhau bod pawb yn cael moment yn y sbotolau....

Dwyieithrwydd ar Waith – Saesneg

Cyflwynir y sesiwn hon trwy gyfrwng y Saesneg. Gellir gweld y sesiwn gyfrwng Gymraeg yma. Amcanion Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a...

Dwyieithrwydd ar Waith – Cymraeg

Cyflwynir y sesiwn hon trwy gyfrwng y Gymraeg. Gellir gweld y sesiwn gyfrwng Saesneg yma. Amcanion Bydd y sesiwn AM DDIM hon, gan Dîm Hybu Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a...

Helpu Pobl i fynd Ar-lein – Wythnos Dewch Ar-Lein

Mae nifer o aelodau’r cyhoedd yng Nghymru yn berchen ar ddyfeisiau digidol ond yn aml angen cymorth neu arweiniad i fynd ar-lein.Yn y weminar hon byddwn yn: Trafod pwysigrwydd dod i adnabod yr unigolyn yr ydych yn ei helpu er mwyn teilwra cymorth ar gyfer eu...