Sesiwn Gwybodaeth Cyfranddaliadau Cymunedol

Dysgwch fwy am gyfranddaliadau cymunedol yn ein sesiwn wybodaeth ar y 16 Medi. Dewch i ddarganfod syt y gall eich gymuned fuddsoddi mewn busnesau sy’n darparu ar gyfer diben cymunedol (e.e. siop neu dafarn) gyda’r Prosiect Cadernid Cyfranddaliadau...