Bydd Georgia Christensen, Cynghorydd Seiberddiogelwch o Tarian RCCU, yn cyflwyno’r canllawiau diweddaraf ar gyfer gweithwyr CAVO fel rhan o Webruary.

Bydd Georgia yn ymdrin â’r bygythiadau a’r canllawiau seiber diweddaraf ar gyfer gweithwyr CAVO, CAVS a PAVS, gydag enghreifftiau lleol a chenedlaethol sy’n berthnasol i’r sector i gryfhau amcanion dysgu.

Mae Georgia yn Gynghorydd Seiberddiogelwch o Uned Seiberdroseddu Rhanbarthol Tarian (RCCU). Mae Tarian yn dîm amlddisgyblaethol o Swyddogion yr Heddlu a Staff yr Heddlu wedi’u secondio o’r tri llu cymreig: Dyfed-Powys, Gwent a De Cymru. Gan weithio’n agos gyda phartneriaid fel Llywodraeth Cymru, yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol a’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, eu cenhadaeth yw cyfrannu at ddarparu amgylchedd diogelach a mwy diogel yn Ne Cymru.

Archebwch yma

https://www.eventbrite.co.uk/e/tarian-rccu-input-for-webruary-tickets-259391475887