29/1/24 – Mynychodd Chesca, Rebecca ac Ann-Marie i hyfforddiant systemau am ddiweddaru eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cynhelir gan PAVS (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Benfro) yn eu swyddfa yn Hwlffordd ac fe’i rhedir gan Bennaeth Systemau WCVA, Rhodri Jones.

31/1/24 – Mynychodd ein Prif Swyddog, Hazel, gyfarfod cyntaf Grŵp Llywio Dementia Ceredigion – dechrau cadarnhaol, yn enwedig y drafodaeth am ymgysylltu â rhanddeiliaid.

1/2/24 – Roedd ein Swyddog Gwirfoddoli, Trish, allan yn y gymuned yn hyrwyddo gwirfoddoli yng Nghanolfan Hamdden Plascrug.