Wythnos Yma yn CAVO

Wythnos yma yn CAVO – 29/1/24

29/1/24 - Mynychodd Chesca, Rebecca ac Ann-Marie i hyfforddiant systemau am ddiweddaru eu sgiliau a'u gwybodaeth. Cynhelir gan PAVS (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Benfro) yn eu swyddfa yn Hwlffordd ac fe'i rhedir gan Bennaeth Systemau WCVA, Rhodri Jones.31/1/24 –...

Wythnos yma yn CAVO – 22/1/24

23/01/24 - Teleri attended The National Lottery Community Fund's Sustainable Steps Wales (Green Careers ) networing event at Aberystwyth Arts Centre.  It was a great opportunity to hear more about this new programme from the National Lottery Community Fund and to meet...

Wythnos Yma yn CAVO-27/11/23

27 Tachwedd 2023 Ein digwyddiad Lles Gaeaf Llambed, yn croesawu’r cyhoedd am gyngor o'r trydydd sector a grwpiau cymorth, yn ogystal â siarad â grwpiau am eu prosiectau, eu rhwydweithiau a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol!29 Tachwedd 2023 Croesawodd staff CAVO rai o’n...

Wythnos yma yn CMGC

9 Tachwedd 2023 Mynychodd Callum Jones (Swyddog Cymunedau Cefnogol) ymgynghoriad gyda Phartneriaeth Natur Leol Ceredigion ynghylch beth sy’n wych i Natur yng Ngheredigion a beth yw’r problemau sy’n ein hwynebu.9 Tachwedd 2023 Cafodd Teleri (ein rheolwr Sgiliau a...