Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n arddangos y gwaith gwych a wneir gan ymddiriedolwyr ac yn amlygu cyfleoedd i bobl o bob math gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

Sut y gallwch chi chwarae eich rhan

  • Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau. Mae llwyth o ddigwyddiadau AM DDIM neu gost isel.

  • Adnewyddu eich gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth

  • Dywedwch ‘diolch’ yn uchel. Dywedwch wrth eich papur neu’ch gorsaf radio leol am gyflawniadau eich ymddiriedolwyr. Defnyddio #ThankATrustee

  • Rhannwch gyda phobl leol beth mae eich elusen yn ei wneud. Dywedwch wrthyn nhw beth rydych chi’n ei wneud. Gofynnwch iddyn nhw gymryd rhan hefyd.
  • Byddwch yn rhagweithiol, mae gan bobl iau dalent, egni a phersbectif newydd i’w gynnig. Gofynnwch i golegau lleol, prifysgolion a grwpiau pobl ifanc am y cyfle i siarad â nhw am rôl yr ymddiriedolwr.
  • Tagiwch rywun rydych chi’n meddwl fyddai’n gwneud ymddiriedolwr gwych. Defnyddio #TagATrustee

  • Hyrwyddo eich digwyddiadau a’ch gweithgareddau. Defnyddio #WythnosYrYmddiriedolwyr   #TrusteesWeek

Edrychwch ar y dudalen Digwyddiadau am fwy o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal yn ystod Wythnos yr Ymddiriedolwyr