Amdanom

Amdanom

Mae CMGC yn hyrwyddo, yn cefnogi ac yn grymuso gweithredu cymunedol gwirfoddol yng Ngheredigion.

Ers 1997, mae Tîm CMGC wedi hyrwyddo a chefnogi gwirfoddolwyr a gweithredu cymunedol gwirfoddol yng Ngheredigion – o ddod o hyd i wirfoddolwyr eu rôl berffaith i roi grantiau ar gyfer prosiectau cymunedol, mae Tîm CMGC yma i helpu.

Fel Cyngor Gwirfoddol Sirol Ceredigion a phartner Cymorth Trydydd SectorCymru, mae CMGC yn gweithio ar draws y pedair colofn allweddol ganlynol o weithgarwch wrth gefnogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr, ac yn ein gwaith gyda phartneriaid statudol allweddol;

Gwirfoddoli

Llywodraethu Da

Ariannu Cynaliadwy

Ymgysylltu a Dylanwadu

Gallwn eich cefnogi i ddatblygu eich grŵp a’ch prosiectau a’ch helpu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am yr hyn sy’n digwydd yng Ngheredigion a thu hwnt!

Cefnogwch ni drwy rannu eich llwyddiannau a’ch heriau fel y gallwn gynrychioli’r sector orau a hyrwyddo’r hyn rydych yn ei gyflawni.