Swyddi

Oes gennych chi ddiddordeb i gweithio yn y Trydydd Sector? Rhestrir cyfleoedd gwaith cyfredol yn yr adran hon. Os oes gennych swydd wag yr hoffech ei hychwanegu, e-bostiwch gen@cavo.org.uk.

HFRC Co-ordinator: Jig-so

Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth Mae Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth yn brosiect 5 mlynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Gymunedol. Mae Jig-So yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i arwain a chyd-gydgysylltu'r prosiect cyffrous hwn a'r tîm. Bydd...

Cefnogwch Etholiadau’r Senedd

Mae etholiad y Senedd wedi’i drefnu i gael ei gynnal ddydd Iau 6 Mai ac mae Swyddogion Canlyniadau mewn awdurdodau lleol yn chwilio am bobl i weithio mewn sawl rôl amrywiol (gan gynnwys Clercod Pleidleisio a Chynorthwywyr Gwirio a Chyfrif) rhwng 6 a 9 Mai. Mae’r rolau...