Swyddi

Oes gennych chi ddiddordeb i gweithio yn y Trydydd Sector? Rhestrir cyfleoedd gwaith cyfredol yn yr adran hon. Os oes gennych swydd wag yr hoffech ei hychwanegu, e-bostiwch gen@cavo.org.uk.

GWEITHIWR PROSIECT – Cynllun Tyfu Dyfi

Mae gan y Biosffer ac Ecodyfi gynllun newydd o’r enw Tyfu Dyfi - cynllun sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd tan Fehefin 2023. Gweler y linc yma i wefan y Biosffer am fwy o wybodaeth. https://www.biosfferdyfi.cymru/tyfudyfi Mae swydd wag...

Cydlynwyr Ysgolion – NSPCC

Lleoliad: Gweithio o gartref – ond rhaid byw o fewn un o’r ardaloedd isod  Math o swydd: Parhaol  Oriau: Rhan-amser (x 3) Llawn amser (x 1) Byddwn yn ystyried ceisiadau rhan-amser neu rhannu swydd.  Cyflog: £24,261 - £28,542 a lwfans o £500 am weithio o gartref (pro...

Kitchen Manager – Penparcau Community Forum

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.** The Penparcau Community Forum is currently looking for an experienced café/kitchen manager to manage the day to...

Prif Swyddog Gweithredol – Cyngor Ar Bopeth Ceredigion

Cyflog oddeutu £45,000 - £50,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar sgiliau a phrofiadDyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 11eg o Hydref 2021 Mae Cyngor Ar Bopeth Ceredigion yn elusen gyngor leol annibynnol ac yn aelod o rwydwaith cenedlaethol Cyngor Ar Bopeth ag enw da...

Premier League Sessional Community Coach

**Mae'r erthygl hon wedi'i chyflwyno i CAVO yn uniaith Saesneg.** **This article has been submitted to CAVO in English only.**   Location: Carmarthen or Pembroke or Newtown or AberystwythReporting to: Youth Engagement ManagerContract Type: Zero Hours...