Swyddi

Oes gennych chi ddiddordeb i gweithio yn y Trydydd Sector? Rhestrir cyfleoedd gwaith cyfredol yn yr adran hon. Os oes gennych swydd wag yr hoffech ei hychwanegu, e-bostiwch gen@cavo.org.uk.

Jig-So Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

Hysbyseb swydd Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd I adeiladu ar sgiliau'r iaith a diwylliant Gymraeg presennol gyda phlant, rhieni, gofalwyr a ddarperir trwy sesiynau chwarae a chefnogaeth; trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Lleolir y swydd yn Aberteifi a'r gymuned...

Uwch Weithwir Cefnogi Area 43

Gweithiwr Cefnogi Area 43