Swyddi

Oes gennych chi ddiddordeb i gweithio yn y Trydydd Sector? Rhestrir cyfleoedd gwaith cyfredol yn yr adran hon. Os oes gennych swydd wag yr hoffech ei hychwanegu, e-bostiwch gen@cavo.org.uk.

Cydlynydd Cyllid a Gweinyddiaeth

Mae Canolfan Plant Jig-So, sef elusen, yn gofyn am unigolyn profiadol, rhagweithiol a hyblyg ar gyfer y rôl amrywiol a chyffrous hon sy'n cefnogi Ein Cymuned. Bydd yn cynnwys Cyflogres a Chyfrifon Contract sefydlog am 12 mis Yn amodol ar gyllid pellach 21 awr yr...

Rheolwr Gwirfoddoli (dros gyfnod mamolaeth)

Mae WCVA yn recriwtio Rheolwr Gwirfoddol i weithio dros gyfnod mamolaeth rhywun o fis Medi 2021. Gweler y disgrifiad swydd ar Recruit 3. Dyddiad cau 11 Gorffennaf 2021. Bydd secondiad yn cael eu hystyried.  

Swyddog Datblygu Trefi Gwledig, Cynnal y Cardi

Dyddiad Cau: 30/06/2021 Cyfeirnod: REQ102931 37 awr / Cyfnod Penodedig £24,982 - £27,041 *  Penmorfa, Aberaeron Rydym am recriwtio Swyddog Datblygu Trefi Gwledig i ymuno â’n Gwasanaeth Adfywio ac Economi ar gytundeb amser llawn am dymor penodol, wedi’i leoli yn ein...

Cydlynydd Gofal Cardi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Prif leoliad - Cydlynydd Gofal Cardi Gradd - Band 5 Contract - Cyfnod Penodol tan 30/06/2022 Oriau - Rhan-amser - 22.5 awr yr wythnos Cyfeirnod y swydd - 100-AC294-0621 Gwefan - Ael-y-Bryn, Aberystwyth Cyflog - £24,907 - £30,615 y flwyddyn pro rata Yn cau - 20/06/2021...

GALW AM WERTHUSYDD PROSIECT

Mae CAVO am gyflogi ymgynghorydd i adolygu Tîm Adnoddau Cymunedol Trydydd Sector Ceredigion a llywio modelau cyd-weithio ar yn y dyfodol. Diddordeb? Manylion llawn cliciwch yma neu cysylltwch â Chesca Ross ar 01570 423232 neu ebostiwch chesca.ross@cavo.org.uk. Y...

Dwy swydd wag yn HAHAV

Swyddog Codi Arian profiadol ar gyfer ceisio am grantiau sylweddol, rhoddion trwy ewyllys, apêl a gweithgareddau lleol. Rheolwr Cyfleusterau Byw'n Dda, Canolfan Dddydd newydd HAHAV, Plas Antaron, Aberystwyth Am fanylion llawn gweler yr adran Swyddi www.hahav.org.uk....

HFRC Co-ordinator: Jig-so

Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth Mae Teuluoedd Iachach, Cymunedau Cydnerth yn brosiect 5 mlynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Gymunedol. Mae Jig-So yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a phrofiadol i arwain a chyd-gydgysylltu'r prosiect cyffrous hwn a'r tîm. Bydd...

Cefnogwch Etholiadau’r Senedd

Mae etholiad y Senedd wedi’i drefnu i gael ei gynnal ddydd Iau 6 Mai ac mae Swyddogion Canlyniadau mewn awdurdodau lleol yn chwilio am bobl i weithio mewn sawl rôl amrywiol (gan gynnwys Clercod Pleidleisio a Chynorthwywyr Gwirio a Chyfrif) rhwng 6 a 9 Mai. Mae’r rolau...