Gwirfoddoli

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi mudiadau gyda'r elfennau ymarferol o weithio gyda gwirfoddolwyr, ac yn hyrwyddo ac amlygu cyfleon gwirfoddoli yng Ngheredigion.
=

Darparu gwybodaeth a chymorth i’ch sefydliad ar sut i estyn allan at ystod amrywiol o wirfoddolwyr.

=

Yn cefnogi eich sefydliad i greu cyfleoedd gwirfoddoli deniadol.

=

Eich helpu i adolygu eich polisi gwirfoddoli, gweithdrefnau diogelu a safonau ansawdd.

=

Hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i unigolion drwy amrywiaeth o ffynonellau.

Rydw i am Wirfoddoli

Mae’n wych clywed eich bod am wirfoddoli gallwn eich helpu gyda:-

Collais Ffair Wirfoddoli!

Mae Ffeiriau Gwirfoddoli yn ffordd wych i glywed o grwpiau, sefydliadau ac elusennau lleol sy’n chwilio am wirfoddolwyr.

Mae ein Ffeiriau Gwirfoddoli wedi mynd yn ar-lein felly os gwnaethoch chi fethu un peidiwch â phoeni, gallwch wylio’r recordiadau yma:

Mae Angen Gwirfoddolwyr Arnom

Mae’n wych clywed eich bod am gael gwirfoddolwyr. Dyma beth allwch chi ei wneud:-

Rwy'n Rheoli Gwirfoddolwyr

Os ydych chi’n gweithio gyda gwirfoddolwyr, neu os hoffech chi, gallwn ni eich helpu chi gyda:-

  • Ymuno â Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddol Ceredigion (CVON)
  • Datblygu polisi a gweithdrefn
  • Help a chefnogaeth gyda recriwtio gwirfoddolwyr
  • Hyfforddiant a digwyddiadau

Newyddion Diweddar

Proffil Staff: Cyflwyno aelod newydd o dîm CAVO

Fy enw i yw Ann-Marie Benson a fi yw'r Swyddog Gwerthfawrogi Gwirfoddoli ar gyfer y prosiect Gwerthfawrogi Gwirfoddoli newydd o fewn CAVO. Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar sefydlu Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Ceredigion, datblygu strategaethau i gydnabod a diolch i...

Mae Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid yn Ôl!

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn gallu agor y Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid ar gyfer rownd arall eleni. Rhwng 14 a 25? Oes gennych chi syniad gwych am digwyddiad neu brosiect i hybu gwirfoddoli? Hoffech chi gael £1000 i helpu?  Dyma’r cyfle i bobl ifanc...

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

Free courses to help community groups act on the nature crisis!

Are you a member of a community group or voluntary organisation?Would you like to take part in a free new scheme to help protect and restore nature?Then this course could be for you! Nabod Natur – Nature Wise is an online training programme which teaches you about how...

A fydd gwirfoddoli yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi darparu datganiad polisi, “Gwirfoddoli ac Asesu Gallu i Weithio” (Saesneg yn unig) ar gyfer ateb cwestiynau gan wirfoddolwyr a hawlwyr budd-daliadau lles, ond nid yw’n edrych fel petai’r canllawiau sydd wedi’u cyhoeddi yn...

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr 2022 yw'r 21ain flwyddyn i'r dathliad cenedlaethol o wirfoddoli ddigwydd.  Eleni bydd yr wythnos yn cael ei chynnal rhwng 7 a 13 Chwefror 2022. Mae Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr yn dathlu gwirfoddoli myfyrwyr yn y ffyrdd canlynol: Gwella...

Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieunctid DesYIgn

Mae ProMo yn cynnal cwrs 8 wythnos am ddim i sefydliadau’r trydydd sector sydd yn gweithio ag ieuenctid mewn un ffordd neu'i gilydd. Byddem yn eich helpu i gynllunio, profi a datblygu gwasanaethau digidol/hybrid neu i ailfeddwl rhai sydd...

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith

Gwirfoddolwyr a’r Gyfraith

gydag Eileen Murphy Mae'r gweithdy am ddim yn cynnig cyfle i ddiweddaru eich gwybodaeth, rhwydweithio â chydweithwyr a meithrin eich hyder wrth reoli gwirfoddolwyr.Open to Volunteer co-ordinators working in Ceredigion Lleoliad: Aberaeron Neu Ar Lein - 08.3.2022 - 9:30...

Gwobrau Gwirfoddolwyr Ceredigion – Enillydd 2021

Diolch i Wirfoddolwyr Ceredigion Mae Gwobrau Gwirfoddolwyr Ceredigion 2021 yn diolch i'r miloedd o drigolion Ceredigion sydd wedi rhoi o'u hamser i wirfoddoli a chefnogi mudiadau a'u cymunedau dros y 18 mis diwethaf. Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion...