gydag Eileen Murphy

Mae’r gweithdy am ddim yn cynnig cyfle i ddiweddaru eich gwybodaeth, rhwydweithio â chydweithwyr a meithrin eich hyder wrth reoli gwirfoddolwyr.Open to Volunteer co-ordinators working in Ceredigion

Lleoliad: Aberaeron Neu Ar Lein – 08.3.2022 – 9:30 i 1:30

Trwy fynychu’r gweithdy bydd cyfranogwyr yn:

  • Deall sefyllfa gyfreithiol gwirfoddolwyr – yn cwmpasu recriwtio, amrywiaeth a chynhwysiant, cymorth a goruchwyliaeth, rheoli risg, iechyd a diogelwch, data/gwybodaeth a llesiant.
  • Archwilio arferion da a pholisïau gwirfoddoli perthnasol
  • Sut i symud gwirfoddolwyr yn ôl i fudiadau yn llwyddiannus neu gynnig cyfleoedd hybrid ôl-Covid

Mae’r sesiwn yma yn cael ei cynnal trwy gyfrwng Saesneg

https://www.eventbrite.co.uk/e/volunteers-and-the-law-tickets-242974241497