Rydym yn falch i gyhoeddi lansiad ein cynllun newydd, Cyfumynedau’n Cyfrif! Mae hwn yn gyfle unigryw i grwpiau a mentrau cymdeithasol sy’n gweithgard yn Ceredigion gael cymorth ariannol i drefnu gweithgareddau i wella sgiliau rhifedd o fewn eu cymuned

Pam “Cymunedau’n Cyfri”? Gyda’n cynllun, rydym yn anelu at greu effaith ddwys a chadarnhaol ar ein cymunedau. Gall Cymunedau’n Cyfrif yn cefnogi prosiectau sy’n datblygu sgiliau rhifedd a hyder unigolion drwy weithgareddau cymunedol. Rhaid i’’r gweithgareddau gynnwys  oedolion 19 oed a throsodd, ac y rhai nad oes ganddynt gymhwyster  lefel 2 mewn mathemateg neu gyfwerth (radd TGAU C neu gyfwerth), ond gall y gweithgareddau fod ar agor i bawb.

Sut i Ymgeisio:Mae’n hawdd iawn! Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth am y broses o ymgeisio https://www.cavo.org.uk/grants/

A few examples of what could be possible through the Communities Count Scheme.

  • Gweithdai cyllidebol a rheoli arian
  • Sesiynau coginio ar gyllideb
  • Cyrsiau garddio cymunedol
  • Nosweithiau gemau bwrdd a chardiau
  • Gweithgareddau ffitrwydd

Cysylltu:Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych am wybod mwy, cysylltwch â ni! Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych – grant@cavo.org.uk neu 01570 423 232.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU, wedi ei yrru gan Ffyniant Bro.