Jig-So Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

Jig-So Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd

Hysbyseb swydd Gweithiwr Cefnogi Plant a Theuluoedd I adeiladu ar sgiliau’r iaith a diwylliant Gymraeg presennol gyda phlant, rhieni, gofalwyr a ddarperir trwy sesiynau chwarae a chefnogaeth; trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Lleolir y swydd yn Aberteifi...

Proffil Staff: Cyflwyno aelod newydd o dîm CAVO

Fy enw i yw Ann-Marie Benson a fi yw’r Swyddog Gwerthfawrogi Gwirfoddoli ar gyfer y prosiect Gwerthfawrogi Gwirfoddoli newydd o fewn CAVO. Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar sefydlu Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Ceredigion, datblygu strategaethau i gydnabod a...

Wythnos yma yn CMGC

9 Tachwedd 2023 Mynychodd Callum Jones (Swyddog Cymunedau Cefnogol) ymgynghoriad gyda Phartneriaeth Natur Leol Ceredigion ynghylch beth sy’n wych i Natur yng Ngheredigion a beth yw’r problemau sy’n ein hwynebu. 9 Tachwedd 2023 Cafodd Teleri (ein rheolwr Sgiliau a...