Ariannu Cynaliadwy

Mae CAVO yn gweithio i sicrhau trydydd sector sydd yn ffynnu, ble gall mudiadau ddiogelu a chynhyrchu yr adnoddau sydd ei angen arnynt i oroesi, ffynnu ac aros yn berthnasol yn y dyfodol
=

Yn eich cefnogi i ddatblygu strategaethau ariannu

=

Eich helpu i nodi a mynd ar drywydd cyfleoedd ariannu gan gynnwys Codi Arian, tendro a chymorth rhodd

=

Hwyluso mynediad uniongyrchol i gyllidwyr a dosbarthu diweddariadau cyllid.

=

Rhedeg cynlluniau grant CMGC

=

Cydlynu hyfforddiant ariannu

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Newyddion Diweddar

Chwilotwr cyllid am ddim i sector gwirfoddol Cymru

Chwilotwr cyllid am ddim i sector gwirfoddol Cymru

Bydd Cyllido Cymru yn cynorthwyo i gysylltu elusennau, grwpiau cymunedol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru â’r cyllid sydd ei angen arnynt. Mae Cyllido Cymru yn declyn am ddim i gynorthwyo mudiadau gwirfoddol i ddod o hyd i gyllid i’w hachos. Mae’r wefan, a grëwyd...

Cronfa Gwydnwch Cymunedol Partneriaeth Rheilffordd Cambrian

Mae'n bleser gan Bartneriaeth Rheilffordd Cambrian gyhoeddi cronfa grant unwaith ac am byth er mwyn cefnogi cymunedau ar hyd y llinell. Gweinyddir y cynllun gan Gymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys (PAVO), ac mae'n cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Chymdeithas...

Cefnogaeth Cynnal y Cardi

Mae gan unigolion, grwpiau, busnesau a sefydliadau yng Ngheredigion amser o hyd i gyflwyno syniadau arloesol i dîm Cynnal y Cardi. Oes gennych chi syniad a arweinir gan y gymuned a allai wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sy'n byw ac yn gweithio yng...