Mae tendrau ailgomisiynu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda bellach yn fyw.

Trwy’r rhaglen Trawsnewid Iechyd Meddwl, cytunwyd y byddai’r gwasanaethau’n cael eu hailgomisiynu trwy ymarfer caffael llawn, ac mae’r tendrau ar gael ar GwerthwchiGymru

Rydym wedi creu taflen drosolwg fer ar gyfer y tendrau presennol, sydd ar gael yma:

Os hoffai unrhyw sefydliadau Ceredigion drafod eu tendr neu angen unrhyw gymorth, yna cysylltwch â ni ar 01570 423232 neu gen@cavo.org.uk.