Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Profiadau eithrio digidol Mae’r defnydd o dechnoleg ddigidol ar draws cymdeithas a’n gwasanaethau cyhoeddus wedi cyflymu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae hyn wedi creu rhwystrau i bobl hŷn nad ydynt ar-lein wrth geisio cael gafael ar wasanaethau a...