Llywodraethu Da

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi sefydliadau i gydymffurfio ag arferion llywodraethu da
=

Yn eich cynorthwyo i nodi, datblygu a chofrestru’r strwythur cywir ar gyfer eich sefydliad

=

Eich helpu i adolygu a diweddaru eich dogfennau, polisïau a gweithdrefnau llywodraethu

=

Rhedeg hyfforddiant pwrpasol i’ch Ymddiriedolwyr a’ch sefydliad

=

Gall eich helpu gyda diogelu, marciau ansawdd a gwasanaethau cymorth swyddfa.

=

Yn cefnogi eich sefydliad, ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr gyda rheoli argyfwng

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Newyddion Diweddar

Cadwch Geredigion yn Ddiogel y Nadolig hwn

Bydd llawer ohonoch hefyd yn ymwneud â threfnu digwyddiadau cymunedol ar hyn o bryd, cofiwch y canlynol i sicrhau fod pawb sy'n cymryd rhan yn cadw'n ddiogel; llunio Asesiad Risg i'ch helpu i weithio drwy'r newidiadau y mae...

Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2021, 1-5 Tachwedd

Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2021, 1-5 Tachwedd

Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n arddangos y gwaith gwych a wneir gan ymddiriedolwyr ac yn amlygu cyfleoedd i bobl o bob math gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth. Sut y gallwch chi chwarae eich rhan Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau. Mae llwyth o...

Mae CGGC yn poeni ynghylch heriau bancio i’r sector gwirfoddol

Daw'r neges isod o'r CGGC: Wrth i HSBC wneud y penderfyniad i gyflwyno ffioedd newydd i gyfrifon banc elusennau, mae CGGC a’i bartneriaid yn gweithio i gefnogi’r sector yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae CGGC yn ymwybodol bod elusennau a mudiadau gwirfoddol wedi bod yn...

Mae amser yn brin i gyrchu lleoliadau gwaith a ariennir yn llawn

Mae amser yn brin i gyrchu lleoliadau gwaith a ariennir yn llawn

Ydy’r pandemig wedi cynyddu eich llwyth gwaith? Oes angen pâr arall o ddwylo arnoch chi? Gall mudiadau gwirfoddol yng Nghymru elwa o leoliadau gwaith sy’n para am 6 mis a thelir y costau llawn gan gynllun Kickstart. Mae CGGC yn helpu mudiadau gwirfoddol i gael...

Ydych chi wedi cael trafferthion gyda’ch cyfrif banc cymunedol?

Ydych chi wedi cael trafferthion gyda’ch cyfrif banc cymunedol?

Llythyr gan yr Aelod Seneddol sy'n cynrychioli Ceredigion, Mr Ben Lake: AT SYLW: Mudiadau, clybiau, cymdeithasau ac elusennau Ceredigion Annwyl Gynrychiolydd, Cyfrifon a Gwasanaethau Banc Cymunedol Yn ystod yr wythnosau a’r misoedd diwethaf, mae nifer o fudiadau lleol...

Arolwg TSSW ar godi cyfyngiadau

Ar 7 Awst 2021, symudodd Cymru i lefel rhybudd 0. Mae hyn yn golygu nad yw’r rhan fwyaf o’r cyfyngiadau ar gysylltiad cymdeithasol ar waith mwyach a gall pob busnes ail-agor. Bydd y newid sylweddol hwn yn cyflwyno nifer o heriau, felly mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru...