Llywodraethu Da

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi sefydliadau i gydymffurfio ag arferion llywodraethu da
=

Yn eich cynorthwyo i nodi, datblygu a chofrestru’r strwythur cywir ar gyfer eich sefydliad

=

Eich helpu i adolygu a diweddaru eich dogfennau, polisïau a gweithdrefnau llywodraethu

=

Rhedeg hyfforddiant pwrpasol i’ch Ymddiriedolwyr a’ch sefydliad

=

Gall eich helpu gyda diogelu, marciau ansawdd a gwasanaethau cymorth swyddfa.

=

Yn cefnogi eich sefydliad, ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr gyda rheoli argyfwng

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Newyddion Diweddar

angen arholwr Annibynnol ar gyfer eich cyfrifon diwedd blwyddyn?

Mae CAVO yn ymchwilio i'r galw am Archwiliad Annibynnol o Gyfrifon ar gyfer elusennau bach a grwpiau cymunedol yng Ngheredigion. Bydd y cynllun peilot hwn yn rhedeg dros 2022/23, bydd nifer fach o grwpiau'n cael eu dewis i dderbyn cymorth drwy CAVO a fydd yn paru...

Tarian RCCU

Tarian RCCU

Bydd Georgia Christensen, Cynghorydd Seiberddiogelwch o Tarian RCCU, yn cyflwyno'r canllawiau diweddaraf ar gyfer gweithwyr CAVO fel rhan o Webruary. Bydd Georgia yn ymdrin â'r bygythiadau a'r canllawiau seiber diweddaraf ar gyfer gweithwyr CAVO, CAVS a PAVS, gydag...

Cwrs Cynllunio Gwasanaethau Digidol Ieunctid DesYIgn

Mae ProMo yn cynnal cwrs 8 wythnos am ddim i sefydliadau’r trydydd sector sydd yn gweithio ag ieuenctid mewn un ffordd neu'i gilydd. Byddem yn eich helpu i gynllunio, profi a datblygu gwasanaethau digidol/hybrid neu i ailfeddwl rhai sydd...

Cadwch Geredigion yn Ddiogel y Nadolig hwn

Bydd llawer ohonoch hefyd yn ymwneud â threfnu digwyddiadau cymunedol ar hyn o bryd, cofiwch y canlynol i sicrhau fod pawb sy'n cymryd rhan yn cadw'n ddiogel; llunio Asesiad Risg i'ch helpu i weithio drwy'r newidiadau y mae...

Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2021, 1-5 Tachwedd

Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2021, 1-5 Tachwedd

Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n arddangos y gwaith gwych a wneir gan ymddiriedolwyr ac yn amlygu cyfleoedd i bobl o bob math gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth. Sut y gallwch chi chwarae eich rhan Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau. Mae llwyth o...

Mae CGGC yn poeni ynghylch heriau bancio i’r sector gwirfoddol

Daw'r neges isod o'r CGGC: Wrth i HSBC wneud y penderfyniad i gyflwyno ffioedd newydd i gyfrifon banc elusennau, mae CGGC a’i bartneriaid yn gweithio i gefnogi’r sector yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae CGGC yn ymwybodol bod elusennau a mudiadau gwirfoddol wedi bod yn...