Llywodraethu Da

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi sefydliadau i gydymffurfio ag arferion llywodraethu da
=

Yn eich cynorthwyo i nodi, datblygu a chofrestru’r strwythur cywir ar gyfer eich sefydliad

=

Eich helpu i adolygu a diweddaru eich dogfennau, polisïau a gweithdrefnau llywodraethu

=

Rhedeg hyfforddiant pwrpasol i’ch Ymddiriedolwyr a’ch sefydliad

=

Gall eich helpu gyda diogelu, marciau ansawdd a gwasanaethau cymorth swyddfa.

=

Yn cefnogi eich sefydliad, ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr gyda rheoli argyfwng

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Newyddion Diweddar

Cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn

Cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn

Meddyliwch yn ofalus am ba ddull o gyfarfod sy’n gwasanaethu diddordebau eich elusen orau. Mae’n rhaid i’ch elusen weithredu o fewn rheolau ei dogfen lywodraethu. Os byddwch yn dymuno cynnal cyfarfod o bell, neu ar sail hybrid (gyda rhai cyfranogwyr o bell a rhai...

Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Ceredigion

Rhwydwaith Ymddiriedolwyr Ceredigion

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) yw'r cyngor gwirfoddol sirol sy'n cefnogi gweithredu cymunedol gwirfoddol ledled Ceredigion. Rydym yn dîm bach o unigolion brwdfrydig, sy'n cynorthwyo sefydliadau ag ystod o wasanaethau, i gefnogi datblygiad grwpiau...

Gwasanaeth digidol newydd y rheolydd elusennau yn mynd yn fyw

Gwasanaeth digidol newydd y rheolydd elusennau yn mynd yn fyw

** Nid oes fersiwn Cymraeg o'r erthygl hon ar gael. ** The Charity Commission’s new My Charity Commission Account service will go live on 31st July, the regulator has confirmed. The new service, which most charities have now been invited to sign up for,...

Llywodraeth Cymru YMGYNGHORIAD Strategaeth Tlodi Plant Cymru

Rydym am glywed eich barn ar y Strategaeth Tlodi Plant ddrafft i Gymru. https://www.llyw.cymru/strategaeth-tlodi-plant-ddrafft-cymru-2023 Fel Llywodraeth Cymru, rydym yn benderfynol o fynd i’r afael â thlodi plant, a hynny fel prif flaenoriaeth. Mae’r ymrwymiadau yn...

angen arholwr Annibynnol ar gyfer eich cyfrifon diwedd blwyddyn?

Mae CAVO yn ymchwilio i'r galw am Archwiliad Annibynnol o Gyfrifon ar gyfer elusennau bach a grwpiau cymunedol yng Ngheredigion. Bydd y cynllun peilot hwn yn rhedeg dros 2022/23, bydd nifer fach o grwpiau'n cael eu dewis i dderbyn cymorth drwy CAVO a fydd yn paru...

Tarian RCCU

Tarian RCCU

Bydd Georgia Christensen, Cynghorydd Seiberddiogelwch o Tarian RCCU, yn cyflwyno'r canllawiau diweddaraf ar gyfer gweithwyr CAVO fel rhan o Webruary. Bydd Georgia yn ymdrin â'r bygythiadau a'r canllawiau seiber diweddaraf ar gyfer gweithwyr CAVO, CAVS a PAVS, gydag...