Llywodraethu Da

Mae CAVO yn gweithio i gefnogi sefydliadau i gydymffurfio ag arferion llywodraethu da
=

Yn eich cynorthwyo i nodi, datblygu a chofrestru’r strwythur cywir ar gyfer eich sefydliad

=

Eich helpu i adolygu a diweddaru eich dogfennau, polisïau a gweithdrefnau llywodraethu

=

Rhedeg hyfforddiant pwrpasol i’ch Ymddiriedolwyr a’ch sefydliad

=

Gall eich helpu gyda diogelu, marciau ansawdd a gwasanaethau cymorth swyddfa.

=

Yn cefnogi eich sefydliad, ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr gyda rheoli argyfwng

I gael rhagor o wybodaeth neu i gysylltu, cliciwch yma.

Newyddion Diweddar

Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

Negeseuon WhatsApp COVID-19 ICC

A ydych yn arweinydd cymunedol neu rwydwaith? A fyddech yn cael budd o dderbyn y negeseuon diweddaraf am COVID-19, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am frechlynnau, yn uniongyrchol i'ch ffôn symudol ac yn barod i'w hanfon i'ch rhwydwaith? Mae...

Sut mae eich mudiad wedi cael ei effeithio gan COVID-19?

Mae gan CGGC ddiddordeb mewn dysgu mwy am effaith COVID-19ar y sector gwirfoddol yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas ag elusennau’r DU sy’n gweithredu yng Nghymru. Mae'r CGGC wedi creu arolwg ar gyfer pawb sy’n gweithio (neu a oedd yn gweithio, hyd at ddechrau...

Sesiynau ar-lein Infoengine

Dewch i ddarganfod sut i gofrestru neu ddiweddaru eich sefydliad a’ch gwasanaethau ar infoengine. I archebu, ewch i http://bit.ly/iesession

Sut i sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr yn ystod y cyfnod clo

Sut i sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr yn ystod y cyfnod clo

Mae ymdrechion gwirfoddol ffurfiol ac anffurfiol wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i unigolion a chymunedau yng Nghymru ers dechrau pandemig COVID-19. Mae’r math hwn o gymorth yn galluogi pobl i hunanynysu pan fo angen a chadw mewn cysylltiad. Nawr bod y gyfradd heintio...