Mae CAVO yn ymchwilio i’r galw am Archwiliad Annibynnol o Gyfrifon ar gyfer elusennau bach a grwpiau cymunedol yng Ngheredigion. Bydd y cynllun peilot hwn yn rhedeg dros 2022/23, bydd nifer fach o grwpiau’n cael eu dewis i dderbyn cymorth drwy CAVO a fydd yn paru grwpiau â gwirfoddolwyr sy’n barod i weithredu fel Archwiliadwyr Annibynnol ar gyfer eich cyfrifon diwedd blwyddyn.

Llenwch y ffurflen hon i ddangos eich diddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun peilot hwn.