Wythnos yma yn CAVO – 29/1/24

29/1/24 – Mynychodd Chesca, Rebecca ac Ann-Marie i hyfforddiant systemau am ddiweddaru eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cynhelir gan PAVS (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Benfro) yn eu swyddfa yn Hwlffordd ac fe’i rhedir gan Bennaeth Systemau WCVA,...

Wythnos yma yn CAVO – 22/1/24

This week.... 23/01/24 – Mynychodd Teleri ddigwyddiad rhwydweithio Camau Cynaliadwy Cymru (Gyrfaoedd Gwyrdd) o Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Roedd yn gyfle gwych i glywed mwy am y rhaglen newydd hon gan Gronfa...

Wythnos Yma yn CAVO-27/11/23

Lampeter1 lampeter2 lampeter3 27 Tachwedd 2023 Ein digwyddiad Lles Gaeaf Llambed, yn croesawu’r cyhoedd am gyngor o’r trydydd sector a grwpiau cymorth, yn ogystal â siarad â grwpiau am eu prosiectau, eu rhwydweithiau a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol! 29...

Wythnos yma yn CMGC

9 Tachwedd 2023 Mynychodd Callum Jones (Swyddog Cymunedau Cefnogol) ymgynghoriad gyda Phartneriaeth Natur Leol Ceredigion ynghylch beth sy’n wych i Natur yng Ngheredigion a beth yw’r problemau sy’n ein hwynebu. 9 Tachwedd 2023 Cafodd Teleri (ein rheolwr Sgiliau a...