Crynodeb Ariannu

15/8/22 LGBT+ Futures: Equity Fund Cronfa sy wedi’u targedu ar 5 maes blaenoriaeth: Pobl Drawsrywiol ac Anneuaidd; Y rhai sy’n wynebu anghyfiawnder hiliol; Pobl fyddar a/neu anabl; Pobl hŷn; a Merched Lesbiaidd, Deurywiol a Thraws+. Bydd grantiau ar gael...