Llogi Ystafell

Ddim ar gael ar hyn o bryd

Nid yw’r ystafell gyfarfod na’r ystafell hyfforddi yn adeilad CAVO ar gael i’w llogi ar hyn o bryd.

Llogi Ystafell

Mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd i’w llogi, sy’n addas naill ai ar gyfer cyfarfodydd, hyfforddiant neu ddesgiau poeth. Mae ein hystafelloedd ar gael i’w llogi am hanner diwrnod neu gyfraddau diwrnod llawn.

Noder: mae ffioedd archebu yn amodol i ffi ganslo yn unol â’r llythyr cadarnhau.

Noder:

  • Mae adeilad CMGC yn gwbl hygyrch
  • Mae pris llogi ystafelloedd uchod yn cynnwys parcio cyfyngedig am ddim a Wi-Fi am ddim
  • Taflunydd a sgrin am ddim ym mhris yr ystafell hyfforddi

Os oes angen lle arnoch ar gyfer cyfarfod, mae gennym gyfradd fesul awr ar sail ystafell yn unig. Y gyfradd yw £5 yr awr i aelodau; £10 yr awr i’r rhai nad ydynt yn aelodauam uchafswm o 2 awr.

Amseroedd y gellir eu harchebu yn CMGC

  • Byddai hanner diwrnod naill ai rhwng 9.30am a 12.30pm neu rhwng 1.30pm a 4.30pm
  • Byddai’r diwrnod llawn rhwng 9.30am a 4.30pm.
  • Ceir ystafelloedd i’w llogi ar gyfer aelodau CMGC, a hefyd y rhai nad ydynt yn aelodau.

Ystafell Gyfarfod

Addas ar gyfer hyd at 10 person.

Cyfraddau aelodau: hanner diwrnod am £22.50, diwrnod llawn am £40.00

Cyfraddau nad ydynt yn aelodau: hanner diwrnod yn £42.50, diwrnod llawn am £75.00

Desgiau Poeth

Am ddyfyniad ar gyfleusterau desgiau poeth cysylltwch â CMGC yn uniongyrchol

Ystafell Hyfforddi - yn cynnwys taflunydd a sgrin

Addas ar gyfer hyd at 10 person.

Cyfraddau aelodau: hanner diwrnod am £22.50, diwrnod llawn am £40.00

Cyfraddau nad ydynt yn aelodau: hanner diwrnod yn £42.50, diwrnod llawn am £75.00

Desgiau Poeth

Am ddyfyniad ar gyfleusterau desgiau poeth cysylltwch â CMGC yn uniongyrchol