Llogi Ystafell

Rhestr Prisiau & Gwasanaethau CAVO

Llogi ystafell

Ystafell

Aelodau

Aelodau

Dim yn aelod

 Dim yn aelod

 

Hanner Diwrnod

Diwrnod Llawn

Hanner Diwrnod

Diwrnod Llawn

 

9.30- 12.30

9.30 – 4.30

9.30- 12.30

9.30 – 4.30

 

1.30 – 4.30

 

1.30 – 4.30

 
Dydd Llun – Dydd IauDydd Llun – Dydd IauDydd Llun – Dydd IauDydd Llun – Dydd Iau

Ystafell gyfarfod (uchafswm o 4 o bobl)

£20.00£35.00£38.00£63.50

Ystafell Hyfforddi
(Uchafswm o 10 o bobl)

£25.00£45.00£50.00£90.00
Desgiau poethAm ddyfynbris, cysylltwch â CAVO   

Sylwer – mae ffioedd archebu yn destun ffi canslo yn unol â llythyr cadarnhau

Mae’r adeilad yn gwbl hygyrch
• Mae pris llogi ystafell uchod yn cynnwys parcio ceir cyfyngedig am ddim a Wi-Fi am ddim
• Taflunydd a sgrin am ddim ym mhris yr ystafell hyfforddi

Os oes angen lle ar gyfer cyfarfod mae gennym gyfradd fesul awr ar sail ystafell yn unig. Y gyfradd yw £6 yr awr i bob sefydliad trydydd sector; £12 yr awr i bawb arall am uchafswm o 2 awr

Ystafell Cyfarfod CAVO

Ystafell Desgiau Poeth CAVO

Ystafell Hyfforddiant CAVO

Digon o le parcio 

I holi am unrhyw un o’r gwasanaethau uchod, cysylltwch â CAVO ar 01570 423 232 neu e-bostiwch gen@CAVO.org.uk.