Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2024-25

Cronfa Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru 2024-25

Mae gan Dîm Cydlyniant Cymunedol Canolbarth a De-orllewin Cymru gyllid prosiect ar gael (hyd at £2000) i helpu i greu cymunedau cydlynol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Rydym yn chwilio’n benodol am brosiectau sy’n bodloni’r meini prawf allweddol...

Digwyddiadau Lles y Gaeaf

Mae sefydliadau cyngor a chymorth o bob rhan o Geredigion yn dod at ei gilydd yn lleol i chi! Ymunwch â ni i weld beth sydd ar gael yn eich ardal chi. O sut i arbed ynni ac arian, cyllidebu i fyw’n iach. Yn dod i chi mae Cyngor ar Bopeth Ceredigion, Age Cymru...

Wythnos #byddaf (20-24 Tachwedd 2023)

Dathliad blynyddol o’r gwaith y mae pobl ifanc, Llysgenhadon #iwill, Hyrwyddwyr, a phartneriaid yn arwain i fyny ac i lawr y DU. Mae eleni yn nodi 10 mlynedd o Fudiad #iwill. Mae wythnos #byddaf yn gyfle gwych i hyrwyddo’r rolau y gall pobl ifanc eu chwarae i ddod â...