Cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn

Cynnal cyfarfodydd ar-lein neu dros y ffôn

Meddyliwch yn ofalus am ba ddull o gyfarfod sy’n gwasanaethu diddordebau eich elusen orau. Mae’n rhaid i’ch elusen weithredu o fewn rheolau ei dogfen lywodraethu. Os byddwch yn dymuno cynnal cyfarfod o bell, neu ar sail hybrid (gyda rhai cyfranogwyr o bell a rhai...

Rheoliadau ailgylchu newydd yn y gweithle

O fis Ebrill 2024 bydd y Rheoliadau Ailgylchu newydd yn y Gweithle yn dod i rym.  Yn dilyn hynny, o fis Ebrill 2024 bydd y Cyngor yn gweithredu newidiadau i wasanaeth y gwastraff masnachol.  Gweler y daflen sydd wedi’i hatodi sy’n esbonio sut y bydd gwasanaeth y...

Wythnos yma yn CAVO – 29/1/24

29/1/24 – Mynychodd Chesca, Rebecca ac Ann-Marie i hyfforddiant systemau am ddiweddaru eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cynhelir gan PAVS (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Sir Benfro) yn eu swyddfa yn Hwlffordd ac fe’i rhedir gan Bennaeth Systemau WCVA,...