Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19

Ymchwil newydd yn cofnodi effaith COVID-19 ar natur agored i niwed ac ymateb cefnogol cyflym y sector gwirfoddol a chymunedol. Mae adroddiad newydd, a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn tynnu sylw at sut y daeth natur agored i niwed i’r amlwg yng Nghymru yn...

Arolwg TSSW ar godi cyfyngiadau

Ar 7 Awst 2021, symudodd Cymru i lefel rhybudd 0. Mae hyn yn golygu nad yw’r rhan fwyaf o’r cyfyngiadau ar gysylltiad cymdeithasol ar waith mwyach a gall pob busnes ail-agor. Bydd y newid sylweddol hwn yn cyflwyno nifer o heriau, felly mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru...
Caredigrwydd yn y Gweithle

Caredigrwydd yn y Gweithle

Mae pecyn cymorth a chanllaw newydd wedi cael eu lansio i gefnogi cyflogwyr, staff, grwpiau a sefydliadau lleol i sefydlu caredigrwydd yn y gweithle. Fel rhan o’r ymgyrch ranbarthol Cysylltu â Charedigrwydd, mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn lansio...