Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-2025 Cynnal y Cardi

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-2025 Cynnal y Cardi Cefnogi cymunedau a busnesau lleol yng Ngheredigion Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i gefnogi busnesau a chymunedau i ddarparu atebion cynaliadwy ond arloesol i fynd i’r afael a rhai o’r heriau economaidd,...

Elwa trwy Wirfoddoli

Wedi’i greu gyda’r sector ar gyfer y sector Mae’r dysgwyr cyntaf o’r rhaglen Elwa trwy Wirfoddoli wedi cwblhau rhaglen 9 wythnos yn ddiweddar gyda’r Brifysgol Agored (OU) yng Nghymru. Datblygwyd y rhaglen mewn partneriaeth â CAVO, C3SC, SvSC a WCVA er mwyn...