Cronfa Pwysau’r Gaeaf

Cronfa Pwysau’r Gaeaf

Rownd newydd Pwysau’r Gaeaf Cronfa Arloesi Cymunedau Gofalgar Ceredigion – nawr ar agor! A oes gennych brosiect neu weithgaredd sy’n helpu i gefnogi pobl yn ystod misoedd y gaeaf sydd angen mwy o arian? A oes gennych syniad newydd sy’n mynd...
Virtual after work social

Virtual after work social

Ydych chi’n ffansi cwrdd âphobl eraill sydd ag MS ac sy’n gweithio? Gwnewch baned i chi’ch hun ac ymunwch â ni ar zoom i ymlacio, sgwrsio, rhannu awgrymiadau a thrafod beth sy’n bwysig i chi. Rydym yn cyfarfod bob mis ar y trydydd Dydd Mawrth...
Cronfa’r Jiwbilî Platinwm

Cronfa’r Jiwbilî Platinwm

Mae’r Jiwbilî Platinwm yn dathlu 70 mlynedd o deyrnasiad Ei Mawrhydi Y Frenhines ac i nodi’r achlysur hwn, bydd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ariannu 70 o brosiectau ledled y DU. Dyddiad Cau: 15/12/21Darllen mwy  ar Cyllido...
Cronfa’r Jiwbilî Platinwm

Grant Cymorth Cofrestru Etholwyr y Trydydd Sector

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i leihau’r diffyg democrataidd. Ein blaenoriaeth yw bod nifer y pleidleiswyr sydd newydd ddod yn gymwys sy’n cofrestru yn cynyddu. Mae hyn yn cynnwys rhai sy’n pleidleisio am y tro cyntaf a phleidleiswyr o grwpiau...